Prijavite se za učešće na Gender Budget Watchdog Network webinaru!

U okviru projekta Gender Budget Watchdog Network organiziramo webinar na temu Regulisanje roditeljskog odsustva: uticaj na troškove i promjenu rodnih normi. Webinar će se održati u petak, 10. marta/ožujka 2023. s početkom u 13:00.

Zašto ova tema?

Od ljeta 2022. države Europske unije primjenjuju EU Direktivu 2019/1158 o ravnoteži privatnog i poslovnog života roditelja i njegovatelja koja podrazumijeva i uredbe o majčinskom, očinskom i njegovateljskom odsustvu. S druge strane, države regije, ali i Moldavija, suočavaju se s debatama vezanim za izmjene zakona kojima bi se ova pitanja uskladila sa EU direktivama.

Ciljevi webinara su podizanje svijesti o EU direktivi o ravnoteži privatnog i poslovnog života za roditelje i njegovatelje kao i regionalni pregled stanja po ovom pitanju, te diskusija o troškovima i prednostima koje, između ostalog, uključuju i promjene rodnih društvenih normi.

Ko su govornici/ce i koje teme ćemo pokrivati na webinaru?

Agendu događaja pronađite na sljedećem LINKU.

Kako se prijaviti za učešće?

Kako biste se pridružili webinaru potrebno je da se prijavite putem sljedećeg linka: bit.ly/3YRJJzz.

Radni jezik webinara je engleski, ali prevod na bosanski/hrvatski/srpski/crnogorski, albanski, makedonski i rumunjski je obezbijeđen.

Webinar se organizira u okviru projekta Gender Budget Watchdog Network koji financijski podržavaju Austrijska razvojna agencija i Švedska agencija za međunarodni razvoj i suradnju, te projekta kojeg implementira partnerska organizacija CRPM iz Sjeverne Makedonije pod nazivom Kroz rodnu prizmu (financiran od strane EU).

Agendu događaja pronađite klikom na sljedeći LINK.

civilnodrustvo.ba

 

„Ova objava je nastala u okviru Bosnia and Herzegovina Resilience Initiative(BHRI) projektom, koji sprovodi Međunarodna organizacija za migracije (IOM), uz finansijsku podršku Austrijske razvojne saradnje.“