Prijavite se za učešće u takmičenju za najbolji esej

Kompanija SolutionInn poziva kandidate iz cijelog svijeta da se prijave za učešće u takmičenju za najbolji esej. Iznos nagrade je $100.

How Students Are Writing Essays These Days, With Pros And Cons | Faze
OBLAST:
Pisanje eseja
OPIS:
Esej treba odgovoriti na jedno od sledećih pitanja:Kako se vaša zemlja borila protiv COVID-19 virusa? Promjena u dinamici konzumerizma tokom 2020, Poređenje obrazovnog sistema u 2019. i 2020. Godini, Iskustvo u samoizolaciji i Kupovina ove godine nasuprot kupovini u prošloj godini.
USLOVI:
Kandidati, starosne dobi između 18 i 30 godina, moraju biti autori teksta/eseja, dužine od 1500 do 2000 riječi. Esej mora biti napisan na engleskom jeziku. Ukoliko engleski nije maternji jezik, autor je dužan proslijediti kopiju rezultata testa engleskog jezika ili detalje o datumu polaganja testa.
NAČIN PRIJAVE:
Esej se šalje putem sledećeg maila: support@solutioninn.com
ROK ZA PRIJAVU:
U toku.
(mladiinfo.me)