Prijavite se za video takmičenje povodom Svjetskog dana intelektualne svojine

Pozivaju se zainteresovani kandidati da se prijave za video takmičenje povodom Svjetskog dana intelektualne svojine. Ovo takmičenje je šansa da pokažete kako inkluzivni inovacioni ekosistem može osloboditi domišljatost i kreativnost kod djevojčica i žena i na taj način uticati na njih da stvaraju bolju budućnost za sve nas.

OBLAST:

umjetnost

OPIS

Učesnici treba da snime video uradak u trajanju od 90 sekundi na temu ,,Kad žene uđu u svijet intelektualne svojine, ubrzavamo inovativnost i kreativnost i svi su na dobitku”. Video uradak može prikazati kreativnost i inovativnost pronalazačica, kreatorki, preduzetnica i na taj način ukazati kako pravo intelektualne svojine može omogućiti ženama da naprave veći uticaj na društvo i ekonomiju.

USLOVI

Zainteresovani kandidati moraju ispunjavati sljedeće uslove:

  • Moraju biti punoljetni;
  • Mogu se prijaviti individualno ili kao grupa (maksimum 10 članova);
  • Kreator video uradka mora imati sva prava na uradak sa kojim se prijavljuje;
  • Video uradak ne smije biti upload-ovan ni na jedan internet sajt niti biti uradak sa kojim se učestvovalo na drugim takmičenjima;
  • Video ne smije kršiti autorska prava ni jedne treće strane;
  • Video ima transkript na nekom od sljedećih jezika: arapskom, kineskom, engleskom, francuskom, japanskom, portugalsko, ruskom ili španskom.

NAČIN PRIJAVE

Zainteresovani kandidati se mogu prijaviti putem online aplikacione forme:

https://wipd-2023-video-competition.wipo.int/

Detaljnije na:

https://opportunitydesk.org/2023/02/03/wip-day-2023-video-competition/

 

„Ova objava je nastala u okviru Bosnia and Herzegovina Resilience Initiative(BHRI) projektom, koji sprovodi Međunarodna organizacija za migracije (IOM), uz finansijsku podršku Austrijske razvojne saradnje.“