Prilika za mlade – Ambasador mladih za pravo na mir

Globalni program zagovaranja „Ka sprovođenju prava na mir“ želi oživjeti rad u Vijeću UN-a za ljudska prava i Generalnoj skupštini o ljudskom pravu na mir i pokrenuti rad u Skupštini država potpisnica Međunarodnog krivičnog suda o zločinima protiv mira, uvodeći perspektivu mladih lidera u raspravu.

Program stvara Globalnu koaliciju ambasadora mladih za pravo na mir, globalnu mrežu mladih lidera koji vode kampanju za jačanje ljudskog prava na mir i zločine protiv mira u globalnom poretku.
Uz predstavljanje svake države sa svojim ambasadorom za mlade, Globalna koalicija želi promovirati svoju Deklaraciju mladih o pravu na mir i čuti je u svakoj državi, na svakom kontinentu, u svim nacionalnim, regionalnim i globalnim institucijama.
Uslovi:

  • Mogu učestvovati mladi od 18-35 godina
  • Državljanstvo jedne od država članica UN-a ili država promatrača koje nisu članice

Kriterij izbora: 

  • Evidencija aktivnosti u državi državljanstva u području prava, ljudskih prava, mirovnog aktivizma, aktivizma zbog klimatskih promjena, zalaganja za zakonodavne promjene
  • Opšte znanje o poslovima UN-a, ljudskim pravima i / ili međunarodnoj pravdi
  • Snažna motivacija da vodite nacionalne kampanje i budete dio globalnog pokreta

Prednosti:
Koristi za sudionike bit će sudjelovanje u Globalnoj koaliciji ambasadora mladih, važna uloga u vođenju nacionalnih, kontinentalnih i globalnih kampanja za usvajanje instrumenata o ljudskom pravu na mir i zločine protiv mira, izloženost međunarodnom okruženju, organiziranje konferencija širom trajanje programa zagovaranja, itd.
Očekuje se da će ambasadori mladih voditi dijalog sa političarima i kreatorima politike. To će biti učinjeno (trenutno zbog pandemije) u nizu webinara, stoga bi ove aktivnosti trebale poboljšati vidljivost ambasadora mladih u svojoj zemlji, ali i na globalnom nivou.
Krajnji rok za prijavu:
31. maj 2021

Kako se prijaviti?

Za više informacija posjetite službenu web stranicu.

Više o programu: LINK