Privatna Osnovna Škola Bloom zapošljava školskog pedagoga


Opis posla:
Školski pedagog pomaže djeci i mladima da postignu uspjeh na akademskom, socijalnom, emocionalnom, te području ponašanja. Oni surađuju s nastavnicima, roditeljima i drugim stručnjacima u kreiranju sigurnog, zdravog i suportivnog okruženja za učenje, koje ima za cilj jačanje veze između doma, škole i zajednice za sve učenike.
Školski pedagog ima važnu ulogu i odgovornost kada je riječ o održavanju i vođenju pedagoške dokumentacije u skladu sa državnim propisima, ali i kada je riječ o razvijanju profesionalnog partnerskog odnosa sa Ministarstvom za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo i drugim povezanim institucijama, što uključuje educiranje pomenutih institucija o jedinstvenom školskom obrazovnom pristupu koji je dio državnog programa, a koji poštuje sve propisane obaveze, ali i otvara nove mogućnosti.
Dužnosti i odgovornosti:
Rad školskog pedagoga sa učenicima obuhvata:

 • Konsultacije, instrukcije i mentorstvo za učenike koji imaju poteškoće na akademskom, društvenom i emotivnom planu, te u ponašanju
 • Poboljšanje postignuća kroz procjenu prepreka u učenju i određivanje najboljih strategija za poboljšanje načina učenja
 • Promocija dobrobiti i otpornosti kroz jačanje komunikacijskih i socijalnih vještina, rješavanje problema, upravljanje bijesom, samoregulaciju, samoodređenje i optimizam
 • Poboljšanje razumijevanja i prihvatanje različitih kultura

Rad školskog pedagoga sa učenicima i njihovim porodicama obuhvata:

 • Identificiranje i adresiranje problema u učenju i ponašanju koji se upliću u školski uspjeh
 • Procjena podobnosti za posebne edukacijske usluge (unutar multidisciplinarnog tima)

Rad školskog pedagoga sa učiteljima obuhvata:

 • Identifikacija i uklanjanje akademskih prepreka u učenju
 • Dizajn i implementacija sistema za praćenje napretka učenika
 • Dizajn i implementacija intervencija na nivou akademskog postignuća i ponašanja

Rad školskog pedagoga sa administracijom obuhvata:

 • Prikupljanje i analiza podataka vezanih za poboljšanje rada škole, postignuća učenika i zahtjeve za čije je ispunjenje škola odgovorna (npr. planiranje i pedagoška dokumentacija što zahtijeva država)
 • Implementacija preventivnih programa na nivou škole koji će pomoći u očuvanju pozitivne školske klime pogodne za učenje
 • Promoviranje polica i školske prakse koji će obezbijediti sigurnost učenicima kroz smanjenje nasilnih djela

Rad školskog pedagoga sa zajednicom obuhvata:

 • Koordinacija u dopremanju usluga učenicima i njihovim porodicama u i van škole
 • Pomoć učenicima pri prelasku u i iz škole kroz tretman boravka i programe za prava mladih
 • Nadgleda službene posjete i opšte inspekcije škole
 • Prikuplja izvještaje, razmjenjuje informacije o ishodima inspekcije i nadgleda naknadne aktivnosti
 • Blisko sarađuje sa školskim psihologom i pravnim savjetnikom škole po ovim pitanjima

Opšte

 • Dočekivati posjetioce u školi i odgovarati na telefonske pozive profesionalno i ljubazno
 • Precizno odgovarati na opšte zahtjeve za informacijama (putem emaila, telefona)
 • Prema potrebi, usmjeravati upite primljene preko emaila ili telefona prema odgovarajućem članu osoblja i preduzimati naknadne aktivnosti
 • Formirati i održavati urednu i pristupačnu za korištenje arhivu emailova
 • Unositi podatke i održavati školske baze podataka, osiguravajući visok nivo tačnosti (kompjuterski Folderi i Datoteke): Rasporedi i Kalendari, Školske aktivnosti, Evidencija problema, itd…
 • Posjedovati dubinsko poznavanje pravila škole, pravnih aspekata i drugih opštih informacija

Znanja i vještine:
Školski pedagog je, po završetku studija (visoka stručna sprema) i odrađenog pripravničkog staža u trajanju od šest mjeseci, visoko osposobljen, kako za psihologiju, tako i za obrazovanje. Položen stručni ispit je prednost ali nije eliminatoran jer nudimo priliku da se uz nas pripremite za polaganje stručnog ispita. Ovo osposobljavanje naglašava važnost mentalne spremnosti i intervencija u obrazovanju, razvoja djece, učenja, ponašanja, motivacije, nastavnog plana i programa, te instrukcija, procjena, konsultacija, suradnje, školskog prava i sistema školstva. Školski pedagog mora posjedovati državni certifikat i/li licencu.
Od pedagoga u školi se očekuje da tečno govori bosanski i engleski, te posjeduje dobre komunikacijske i interpersonalne vještine. Kao i svaki drugi član nastavnog kadra, mora imati razvijenu fleksibilnost i kreativnost. Ključna kompetencija za ovu poziciju je sposobnost kreativnog mišljenja i prilagođavanja mnoštvu različitih i izazovnih situacija.
Školski pedagog mora biti organizovan, pouzdan i sposoban za preuzimanje inicijativa. On/a mora posjedovati izvrsne vještine izvještavanja, te sposobnost analize i sinteze informacija.
Proces aplikacije:
Ako ste otvoreni, dinamični, kreativni i vrijedni mi bismo Vas željeli upoznati.
U slučaju da ste zainteresovani za ovu poziciju i ispunjavate iznad navedene uvjete molimo popunite formular na LINK-u.
 
(hocu.ba)