Program malih grantova Bold Initiatives za BOLD članove mreže

Naziv mogućnosti finansiranja: Program malih grantova Bold Initiatives za BOLD članove mreže

Broj mogućnosti finansiranja: BH–011-FY2023

Rok za prijavu: 18. avgust 2023. do kraja radnog vremena 17:00 (GMT + 1)

CFDA broj: 19.900

Ukupan iznos na raspolaganju: 130.000 USD

A. OPIS PROJEKTA
Ambasada Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini (BiH), putem Odjela za javnu diplomatiju (PDS), sa zadovoljstvom objavljuje Obavijest o mogućnosti finansiranja za BOLD (Balkan Omladinski Lideri, Balkanski mladi lideri) konkurs za male grantove za članove mreže BOLD u BiH. Mreža BOLD je projekat PDS-a koji nastoji osnažiti mlade ljude širom BiH, uzrasta 18-35 godina, kroz mogućnosti liderstva i obuku, da implementiraju projekte za pozitivne promjene u svojim zajednicama. Cilj ovih malih grantova, do 15.000 dolara, je osnažiti članove BOLD-a da primjenjuju znanje stečeno tokom svog stipendija implementacijom projekata u svojim zajednicama koji će doprinijeti ekonomskom razvoju ili podstaći povećani građanski angažman. Prijedloge projekata može podnijeti jedan BOLD član ili grupa BOLD članova i mogu se implementirati u partnerstvu sa organizacijama, državnim tijelima ili obrazovnim institucijama.

Odobreni grant se može izdati samo jednom licu. Grantovi se ne mogu davati organizacijama.

Više informacija o temama projekta, podobnosti i načinu prijave dostupno je u dokumentu. (PDF 296 KB)

 

Preuzeto sa: ba.usembassy.gov

 

 

„Ova objava je nastala u okviru Bosnia and Herzegovina Resilience Initiative (BHRI) projektom, koji sprovodi Međunarodna organizacija za migracije (IOM), uz finansijsku podršku Austrijske razvojne saradnje.“