Provedi zimski semestar u Valensiji!

U okviru Erasmus+ programa KA107 otvoren je konkurs za međunarodnu kreditnu mobilnost na partnerskoj instituciji:
Institucija: Univerzitet u Valensiji
Erasmus kod: E VALENCI01
Država: Španija
Period boravka: zimski semestar 2021/2022

Ko se može prijaviti: studenti bachelor studija UNSA
Ponuđene su sve studijske oblasti koje su dostupne na ovom univerzitetu, odnosno koje možete naći na odgovarajućem jeziku da pratite (osim medicine i stomatologije):
Kontakt osoba sa partnerskog univerziteta: ka107@uv.es
Ukupan broj stipendija je: studenti: 3 BA
Način prijave: prijavljujete se Službi za međunarodnu saradnju Univerziteta u Sarajevu tako da tražene dokumente (ispod) dostavljate putem emaila na naš email erasmus@unsa.ba do naznačenog roka (ispod). Dostavljanje poštom nije potrebno.
Sve informacija na: https://international.unsa.ba/uni-valensija/
Konkurs objavljen: 15. marta 2021. godine
Rok za prijavu: 25. maj 2021. godine
(hocu.ba)