Saopštenje za medije: “Ti si važan_na!

Bosna i Hercegovina je postkonfliktno društvo sa još uvijek vidljivim traumatičnim posljedicama rata i transgeneracijskom traumom. Kao društvo smo opterećeni ratni narativom, govorom mržnje, korupcijom, organiziranim kriminalom i poremećenim sistemom vrijednosti. Ovi faktori stvaraju sistem društvene nesigurnosti i nepredvidljivosti, kao i pojedinačne izolacije. Narativi nesigurnosti i nemoći podstiču mlade ka ekstremističkoj ili etnonacionalizacijskoj ideologiji tamo gdje su u potrazi za solidarnošću i svrhom, čineći lomladinu otvorenom za perspektivu politički motiviranog “smislenog nasilja”.

Osim navedenog, važno je naglasiti i da zbog trenutne socio-ekonomske situacije, mladi u BiH su često marginalizirani siromaštvom, nezaposlenošću i nedostatkom prilika za individualni rast i razvoj. Ponovljena viktimizacija, nepravda, diskriminacija, kao i nejednakost lako utječu na najosjetljiviju kategoriju društva – mlade koji hrane mržnju, frustraciju i povremeno potiču na nasilje. To čini mlade u našem društvu osjetljivijima na utjecaj pojedinaca i grupa s ekstremističkim uvjerenjima.
Kako bismo informisali i educirali naše mlade, te osnažili njihove kapacitete u borbi protiv esktremizma, radikalizacije i govora mržnje, realiziramo projekat “Ti si važan_na!”, uz finansijsku podršku Evropske unije i Ministarstva javne uprave Crne Gore. Važno je naglasiti da je ovaj projekat regionalnog karaktera “Zajednice na prvom mjestu – Pokretanje hub-a organizacija civilnog društva koji će se baviti pitanjem nasilnog ekstremizma – od prevencije do reintegracije” koji se realizuje uz finansijsku podršku Evropske unije i Ministarstva javne uprave Crne Gore.
Realizacijom našeg projekta želimo adresirati nedostatak angažmana mladih u aktivnostima prevencije i suprostavljanja nasilnom ekstremizmu, s obzirom da je ekstremizam problem koji pogađa naše društvo i potkopava demokratiju. Uvidjeli smo da postoji moguća korelacija između govora mržnje i radikalizacije, što bi trebalo riješiti i jasno odbiti. Često se u našem javnom diskursu i društvenim medijima, među mladima, izjednačava govor mržnje i sloboda izražavanja, što dodatno podržava radikalizaciju. S tim u vezi, naš cilj jeste podići svijest o korelaciji govora mržnje i nasilnog ekstremizma i radikalizacije kao prijetnje demokratskom društvu.
Smatramo da je neophodno mlade ljude opremiti znanjem i vještinama potrebnim za njihov doprinos u prevenciji ekstremizma, i online i u njihovom okruženju. Kroz ovaj projekat uključit ćemo mlade ljude, koji su spremni da djeluju i doprinesu napretku svoje zajednice sa mladima iz deset različitih zajednica.
(global analitika)