Sedmica/tjedan ljudskih prava

Oporavi se – zauzmi se za ljudska prava!

Budite i vi dio Sedmice/tjedna ljudskih prava u Bosni i Hercegovini!
Volontirajte, aktivirajte se, sarađujte i podržite Sedmicu/tjedan ljudskih prava!

OHCHR | COVID19RightToHousing
Povodom Dana ljudskih prava, koji se u cijelom svijetu obilježava 10. decembra/prosinca, Mreža za izgradnju mira poziva vas da se aktivnošću i volonterskim radom uključite u njegovo obilježavanje.
Sedmica/tjedan ljudskih prava obilježava se kako bi se skrenula pažnja na Opću deklaraciju o ljudskim pravima kao zajedničko mjerilo postignuća za sve narode i sve države. Tema ovogodišnjeg obilježavanja, koje će biti u period 7.-13-12., usko je vezana za pandemiju COVID-19 i važnost poštivanja ljudskih prava u procesu oporavka. Zajednički, globalni ciljevi mogu se dostići samo ako uspijemo stvoriti jednake uvjete za sve i primijeniti standarde ljudskih prava na borbu protiv ukorijenjenih, sustavnih i međugeneracijskih nejednakosti, isključenja i diskriminacije. Potreba za globalnom solidarnošću, međusobnom povezanošću svih ljudi i zajedničkom humanošću jača je nego ikad.
U skladu sa pozivom UN-a pod nazivom „Zauzmi se za ljudska prava“ sve javne ustanove, naše partnere i širu javnost pozivamo da objave praktične i inspirativne primjere za koje znaju a koji mogu doprinijeti boljem oporavku i izgradnji otpornijeg i pravednijeg društva.
Pozivamo vas da obilježite ovaj datum/sedmicu/tjedan i da nam pošaljete fotografije i kratki tekst za objavu na našoj web stranici.
Ukoliko želite i da najavimo način na koji ćete u uvjetima pandemije obilježiti dan/tjedan/sedmicu ljudskih prava, molimo da nam na naš e-mail (info@mreza-mira.net) pošaljete ko je organizator (institucija, škola, organizacija), naziv aktivnosti, kratak opis aktivnosti, mjesto održavanja, datum i virjeme, da li joj se može prisustvovati virtualno (što se svakako preporučuje) te kontakt osobe zadužene za organizaciju aktivnosti.