SEMINAR EUSAIR & INTERREG IPA Programi

EUSAIR & INTERREG IPA Programi

Prilike za obrazovne ustanove i lokalne zajednice
20. april 2023 | Sarajevo, Bosna i Hercegovina

Mnoga dešavanja u regiji Zapadnog Balkana učinila su mlade popularnom riječju na agendama institucija tokom 2022. godine. Pregovori o pristupanju EU napredovali su davanjem statusa kandidata Bosni i Hercegovini, dok je kroz Berlinski proces postignut značajan uspjeh kada je u pitanju mobilnosti mladih i njihovog angažmana u obrazovnim programima širom regije.

Ova radionica je prilika za mlade ljude da se povežu s drugim mladim aktivistima, nauče više o programima Youth Manifesto, Interreg IPA i EUSAIR, te steknu uvid u  to kako mogu oblikovati budućnost svoje zajednice i doprinijeti pozitivnim promjenama u svom regionu.

Youth Manifesto je program koji okuplja mlade ljude iz cijele Evrope s ciljem da se njihove ideje i potrebe čuju i uvaže u kreiranju politika. Interreg IPA je program koji promoviše saradnju i regionalni razvoj, dok je EUSAIR inicijativa koja podstiče saradnju i integraciju u jadransko-jonskoj regiji.

Učešćem na ovoj radionici, mladi će imati priliku da nauče više o ovim
programima i steknu korisne vještine za zagovaranje pozitivnih promjena u svojim zajednicama. ijeće mladih Federacije BiH je posvećeno podršci mladim liderima/cama u njihovim naporima da oblikuju budućnost svoje zajednice.

Ova radionica je samo jedan od naših napora da obezbijedimo prostor za dijalog, učenje i promjenu. Pozivamo sve mlade ljude koji suzainteresovani za ovu temu da nam se pridruže, steknu nova znanja i umreže se s drugim mladim aktivistima.

Broj mjesta je ograničen, stoga pozivamo sve zainteresovane da se prijave što prije. Sve dodatne informacije o radionici možete pronaći na našim društvenim mrežama ili se obratiti na naš email: info@vijecemladih.ba

Kontakt za više informacija:
Ismar Ajkunić,
+387 62 483 643
ismar.ajkunic@vijecemladih.ba

„Ova objava je nastala u okviru Bosnia and Herzegovina Resilience Initiative(BHRI) projektom, koji sprovodi Međunarodna organizacija za migracije (IOM), uz finansijsku podršku Austrijske razvojne saradnje.“