Seminar: Osnove procesne kalibracija

IUS Life – centar za cjeloživotno učenje, Internacionalnog univerziteta u Sarajevu (IUS), vas poziva da prisustvujete seminaru.

IUS Life – centar za cjeloživotno učenje, Internacionalnog univerziteta u Sarajevu (IUS), vas poziva da prisustvujete seminaru “Procesna kalibracija – Osnove”, koji organizujemo u saradnji sa MICOM BH  Sarajevo.

Procesna kalibracija osigurava efikasno odvijanje industrijskih procesa, kvalitet proizvoda i zadovoljstvo krajnjih korisnika. Poboljšajte proces proizvodnje i testiranja, umanjte razlike u proizvodima i osigurajte rano otkrivanje potencijalnih kvarova.

– Četvrtak, 27.04.2023. od 15:00 do 19:00 sati

– Cijena: 150 KM (PDV uračunat u cijenu)

Kroz seminar vas vode predstavnici kompanije MICOM BH.

Prijava putem linka:

https://life.ius.edu.ba/en/apply-form

IUS Lifelong Learning Center i MICOM BH.

akta.ba

„Ova objava je nastala u okviru Bosnia and Herzegovina Resilience Initiative(BHRI) projektom, koji sprovodi Međunarodna organizacija za migracije (IOM), uz finansijsku podršku Austrijske razvojne saradnje.“