Škola integriteta – Javni poziv za prijem polaznika treće generacije

JAVNI POZIV za prijem polaznika treće generacije ŠKOLE INTEGRITETA

O Školi integriteta
Transparency International u Bosni i Hercegovini (TI BiH) organizuje Školu Integriteta koja se temelji na konceptu sistema društvenog integriteta koji je razvio Transparency International. Sistem integriteta obuhvata ključne institucije, sektore ili „stubove“ koji doprinose integritetu, transparentnosti i odgovornosti u društvu, a koji počivaju na temeljima koje predstavljaju društvene vrijednosti i svijest građana.
Škola kombinuje akademski sa praktičnim pristupom, a njen cilj je razvoj i sticanja znanja i vještina potrebnih mladim aktivistima, budućim liderima za uspješan društveni angažman i djelovanje u javnom interesu na promovisanju i razvijanju kulture integriteta, odgovornosti i transparentosti.
Polaznici će proći tri trodnevna modula gdje će predavači biti priznati stručnjaci i praktičari sa dugogodišnjim iskustvom, a kako bi se polaznicima omogućilo i direktno učešće u programima unapređenja društvenog integriteta u BiH, u okviru programa će izraditi projekat ili javnu politiku na odabranu temu pod mentorstvom predavača, koje će biti predstavljene na završnom modulu.
Modul I.  Politika, država i društvo
(29 – 31. januar 2021.) 
Modul II. Građanin, ljudska prava i slobode
(05 – 07. mart 2021.)
Modul III. Liderstvo i ekonomija
(07 – 09. maj 2021.)
(Mjesto održavanja modula će biti naknadno određeno. TI BiH zadržava pravo na izmjenu rasporeda održavanja modula.)
Polaznici
Škola integriteta namijenja je aktivistima organizacija civilnog društva, novinarima, aktivistima političkih partija, društveno angažovanim ili studentima završnih godina dodiplomskih ili poslije diplomskih studija koji su uključeni u istraživački rad. Starosna granica polaznika škole je do 35 godina. Ukupan broj polaznika je 25.
Obaveze polaznika
Od polaznika Škole se očekuje da budu izuzetno motivisani za sticanje znanja o temama, da budu posvećeni i aktivno učestvuju u diskusijama i radu, te prisustvo na sva tri modula Škole što predstavlja uslov za izdavanje sertifikata o pohađanju Škole integriteta.
Troškovi učešća
Učešće za odabrane polaznike Škole integriteta je besplatno, te troškove smještaja, ishrane i prevoza u potpunosti pokriva Transparency International u BiH uz podršku Ambasade Švedske u Bosni i Hercegovini.
Način prijavljivanja:
Prijave u vidu kratke biografije i motivacionog pisma slati na adresu skolaintegriteta@ti-bih.org najkasnije do 15.01.2021.g.
Za sva pitanja u vezi sa prijavom slobodno nas konaktirajte na broj 051/224-520
Škola-Javni Poziv 2021_