Socijalne inicijative – Prilika za do 5.000 eura financijske podrške u BiH


Jeste li organizacija ili udruženje koje radi na dječjoj zaštiti ili zagovarate bolju budućnost djece?
Radite li na aktivnostima zajednice koje promoviraju zaštitu, obrazovanje, zdravstvo i dobrobiti djece?
Ili možda na inovativnim projektima koji poboljšavaju pristup obrazovanju i uslugama socijalne zaštita i resursima za ranjivu djecu i/ili djecu iz ugroženih kategorija?
Da li vaš rad uključuje aktivnosti u zajednici koje poboljšavaju kvalitetu života ranjive djece ili inicijative koje promoviraju socijalnu inkluziju i poboljšavaju socijalnu uključenost djece?
Onda smo mi vaša adresa!
Child Protection Hub u Bosni i Hercegovini dijeli s vama priliku da se prijavite za financijsku podršku do 5.000 EUR i pilotirate ili proširite aktivnosti na kojima radite ili vidite potrebu da započnete. Prijavite se do 11. juna na adresu emina.ferizovic@savethechildren.org i podijelite s nama svoju ideju kako učiniti budućnost djece sigurnijom i boljom!
Politika zaštite djece:
Save the Children, Terre des Hommes i Child Protection Hub posvećeni su poštivanju politika upravljanja rizicima, uključujući politiku zaštite djece, sigurnosnu i sigurnosnu politiku, te politiku borbe protiv prevara.
Sa podacima svih kandidata postupaće se diskretno, a samo će se informacije izabranog aplikanta dijeliti sa širom javnošću.
Više informacija i prijavni obrazac su u prilogu.Attachments

Attachment Size
Otvoreni poziv.pdf 2.47 MB
Formular_za_prijavu.pdf 555.69 KB

(childhub.org)