Šta kažu mladi?

Povodom obilježavanja Međunarodnog dana mladih, 12. avgusta odlučili smo sprovesti anketu o stavovima mladih ljudi po različitim pitanjima, a koja su podijeljena u pet tematskih cjelina:

  • Vrijednosti u koje vjerujem
  • Obrazovanje i tržište rada
  • Mladi i politika
  • Mladi u digitalnom svijetu
  • Mladi u svijetu aktivizma


Cilj ove ankete jeste da ukaže na stavove mladih ljudi u Bosni i Hercegovini, usmjeri pažnju na izazove, probleme i potrebe mladih ali i da oblikuje pravce djelovanja Vijeća mladih Federacije BiH u narednom periodu, shodno informacijama koje dobijemo od ispitanika.
Anketni obrazac možete pronaći na LINKU.
Naš interes je da čujemo šta mladi kažu o određenim pitanjima, a želja nas u Vijeću mladih Federacije Bosne i Hercegovine jeste da dopremo do što većeg broja mladih ljudi u Bosni i Hercegovini. Želimo da rezultati ove ankete budu jasan glas mladih o pojedinim pitanjima.
Ankete ovakvog tipa predstavljaju polaznu tačku za planiranje konkretnih aktivnosti za poboljšanje položaja mladih, kako na lokalnom nivou, tako i na višim nivoima organizovanja.
Tema Međunarodnog dana mladih ove godine jeste Angažman mladih za globalno djelovanje i Vijeće mladih Federacije Bosne i Hercegovine pored rezultata ankete u narednom periodu želi i da predstavi najbolje priče sa lokala – priče koje inspirišu, pozivaju na veće uključivanje mladih u procese odlučivanja i postaju pokretač promjena.
(vijecemladih.ba)

Posljednji postovi