Stipendija Fondacije “Proljeće” za studente i srednjoškolce

Fondacija “Proljeće” Tuzla  raspisuje konkurs za dodjelu stipendija svim trenutnim i budućim učenicima srednjih škola u školskoj 2021/22. godini i svim budućim i trenutnim studentima za školsku 2021/22. sa teritorije Bosne i Hercegovine u školskoj 2021/22. godini.

Stipendije se dodjeljuju za školsku 2021/22. godinu, počevši od 1. septembra 2021. do 30. juna 2022. godine za učenike i od 01. oktobra 2021. do 31. jula 2022.godine za studente.
Stipendije se realiziraju kroz participaciju troškova smještaja na način da se u boravišnim prostorijama Fondacije “Proljeće“ u Tuzli, korisnicima subvencioniraju troškovi smještaja i ishrane u toku školske 2021/22. godine (septembar – juni, 10 mjeseci srednjoškolci) i ( oktobarjuli, 10 mjeseci studenti)
Način stipendiranja i iznosi stipendija
Fondacija subvencionira troškove smještaja i ishrane u iznosu 60 – 100 % i na osnovu Pravilnika o uslovima i kriterijima za dodjelu stipendija i odobravanja pomoći povezane sa obrazovnim kulturnim i humanitarnim aktivnostima učenici/studenti participiraju maksimalno u iznosu od 50 do 170 KM.
Opći kriteriji i uvjeti 
1. Stipendista popunjava aplikaciju za dobivanje stipendije do krajnje utvrđenog roka u obavijesti, koja je postavljena na službenoj stranici Fondacije ili neposredno prilikom vršenja prezentacije Fondacije u školama – eliminatorni kriterij
2. Potvrdu o završenom razredu škole/godine studija donijeti poslije podnošenja aplikacije-eliminatorni kriterij
3. Za prvi razred srednje škole/prvu godinu studija uspjeh (prosjek ocjena) kojeg je Stipendista ostvario u prethodnom školovanju (osnovna škola/srednja škola), za drugi i ostale razrede srednje škole/drugu i ostale godine studija uspjeha (prosjek ocjena) kojeg Stipendista ostvaruje u školi/studiju za prethodne školsku/studijsku godinu
4. Obavljenog intervju Stipendiste sa komisijom određenom od strane direktora Fondacije na osnovu čega se utvrđuje opći dojam o Stipendisti – eliminatorni kriterij
5. Potvrda o uspjehu učenika/studenta koji imaju prosjek 5,00/10,00 odnosno koji su učenici generacije
6. Opća materijalna situacija Stipendiste,
7. Rezultati učenika/studenata ostvareni na raznim takmičenjima (potrebno dostaviti potvrde)
8. Učenici/studenti koji imaju određene, posebne sklonosti (gluma, pjevanje, sviranje, slikanje, pisanje itd.), dokazive određenim certifikatima ili to pokažu pred Komisijom Fondacije (fomiranu od strane direktora) se posebno vrednuju
9. Učenici/studenti koji nemaju jednog ili oba roditelja, oni iz povratničkih mjesta i koji imaju bolesnog jednog ili oba roditelja.
Rok za prijavu
Posljednji dan za prijavu za srednjoškolce je 31.juni, a za studente je 15. juli 2021. godine.
Više informacija možete pronaći na linku.