Stipendije Fondacije “Konrad Adenauer” za akademsku 2022/23. godinu

Predstavništvo u Bosni i Hercegovini Fondacije “Konrad Adenauer” raspisalo je konkurs za dodjelu 20 stipendija za studente 1. i 2. godine drugog ciklusa, odnosno 4. ili 5. godinu integrisanog studija na nekom od Univerziteta u BiH u akademskoj 2022/23. godini. 

Pravo na dodjelu stipendija imaju državljani Bosne i Hercegovine, ne stariji od 30 godina, redovni studenti na 1. ili 2. godini drugog ciklusa / 4. ili 5. godine studija (sve studijske grupe) na nekom od univerziteta u BiH, koji su volonterski angažovani u bosanskohercegovačkom društvu i imaju prosjek ocjena najmanje 8,00 odnosno 3,5 (svi ispiti ukljućujući i prvi ciklus).

Stipendiranje obuhvata novčanu stipendiju u visini od 320 KM mjesečno za jedan semestar uz mogućnost produženja na cijelu akademsku godinu, kao i prateći program za stipendiste. 

Aplikacije se dostavljaju u elektronskoj formi kao JEDAN dokument u pdf-formatu na sljedeći e-mail: sarajevo@kas.de, a dokumentacija dostavljena u drugačijem formatu neće biti uzimana u razmatranje.

Iz Fondacije napominju da bivši stipendisti*ce Fondacije Konrad Adenauer nemaju pravo prijave.
Uspješni kandidati bit će pozvani na razgovor sa komisijom za izbor. Fondacija Konrad Adenauer zadržava pravo da naknadno zatraži dodatnu dokumentaciju. Ukoliko je trenutno nedostupan, dokaz o upisu u akademsku godinu 2022/2023. može biti dostavljen naknadno.
Konkurs ostaje otvoren do 30. septembra 2022. godine, a za više detalja Konkurs Fondacije Konrad Adenauer za dodjelu stipendija studentima master studija u ak. 2022/23. godini.
Sadržaj o prilikama za mlade na stranici www.catbih.ba se prenosi u saradnji sa Bosnia and Herzegovina Resilience Initiative (BHRI) projektom, koji sprovodi Međunarodna organizacija za migracije (IOM), uz finansijsku podršku Austrijske razvojne saradnje.

Posljednji postovi