Studentska konferencija – Kultura u vrijeme distance

Odsjek za kulturalne studije Filozofskog fakulteta Univerziteta u Zenici 27. i 28. aprila 2021. godine sa početkom u 11:00 sati organizira prvu bosanskohercegovačku online studentsku konferenciju pod nazivom “Kultura u vrijeme distance”. U okviru Konferencije studentice i studenti će izlagati svoje radove na četiri podteme: “Identiteti pod maskama”, “Distanca kao način života”, “Mediji i društvene mreže u doba pandemije” i “Studiranje u doba pandemije”.

Studentice i studenti će na Konferenciji svojim izlaganjima nastojati problematizirati neke od kulturoloških dilema s kojima smo suočeni u doba pandemije: hoće li, naime, trenutno egzistencijalno stanje u kome su promijenjene naše svakodnevne navike biti prolazno, nakon čega ćemo se vratiti ”normalnom” životu, ili će ono izazvati nepovratne promjene u društvu, kulturi i dosadašnjem načinu života. Također, studentice i student će kroz svoja izlaganja pokušati utvrditi koje su društvene i kulturološke posljedice ograničavanja slobode kretanja i normalne komunikacije.
Nakon izlaganja studentica i studenata u okviru svake od planiranih podtema predviđena je studentska debata u okviru koje će svi prisutni imati mogućnost iznijeti svoj stav o navedenim temama. Za prvi dan Konferencije planirano je uvodno izlaganje pozorišnog i filmskog režisera, društvenog aktiviste Dine Mustafića, a za drugi dan izlaganje kulturologinje i članice Upravnog odbora Mreže mira BiH Nerdžis Čaplja. Konferenciju će moderirati nastavnici Odsjeka za kulturalne studije prof. dr. Damir Kukić, doc. dr. Mirza Džananović, doc.dr. Hazim Begagić i v.prof. dr. Esad Delibašić.
Učešće na Konferenciji zainteresovani mogu prijaviti putem e-mail adrese: kulturalne.studije@dl.unze.ba
Detaljnije informacije o vremenu održavanja, nazivu tema izlaganja i učesnicima se nalaze u programu Konferencije.

(kulturalnestudije.ba)