Prijavite se za besplatni online seminar za poboljšanje angažmana mladih ljudi

Program Evropskog korpusa solidarnosti je program Evropske unije za promociju solidarnosti kao vrijednost. Cilj je poboljšanje angažmana mladih ljudi i organizacija u pristupačnim i visokokvaltetnim aktivnostima solidarnosti.
Best 30 online learning platforms for Millennials | AlphaGamma
OBLAST:
Kultura
OPIS:
Cilj ovog seminara je da poboljšanje angažmana mladih ljudi, jačajući na taj način koheziju, demokratiju i građanstvo u Evropi, istovremeno odgovarajući na društvene izazove i jačajući zajednice. Sesije grupnog rada mogu ponuditi indivdualni prostor za razmjenu i savjetovanje o praktičnim stiće prostora za umrežavanje i razmjenu dobre prakse jer obuka želi da podstakne saradnju među opštinama i nadogradi na kompetentnosti za dizajniranje i sprovođenje projekta. Seminar će obuhvatiti dvadesetak učesnika iz cijele Evrope, koji su zainteresovani za upoznavanje sa Evropskim korpusom solidarnosti i koji u budućnosti namjeravaju da razviju projekte. Radni jezik je engleski. Onlajn seminar će voditi Jugend fur Europa, Njemačka nacionalna agencija, a održaće se preko Zoom platforme.
USLOVI:
Mogu se prjaviti svi zainteresovani kandidati.
NAČIN PRIJAVE: Više o načinu prijave na mejlu: westenhoefer@jfemail.de
ROK ZA PRIJAVU:
27. 04.2021. godine
Detaljnije