Učestvujte u programu globalnih ambasadora

Globalni program ambasadora je jedan od najzanimljivijih programa Prilika za mlade (YO) iz više od 130 zemalja svijeta, sa svojim prvim nastupom u 2018. godini, koji kao globalna platforma promoviše i nacionalne i internacionalne mogućnosti za olakšavanje simetričnog pristupa informacijama.
Kao dio njihove šire težnje, žele angažovati nadarene mlade iz svake zemlje, koji će postati ambasador YO u svojim zemljama kako bi olakšali pristup mogućnostima za mlade u svojoj zajednici.

OBLAST:
Omladinski sektor
OPIS:
Glavne obaveze:
• promovisanje i proširenje uzroka prilika za mlade u svojoj zemlji, a to je „besplatan, lak i trenutni pristup mogućnostima za sve”;
• planiranje i organizovanje različitih kampanja i programa kako biste osigurali pristup mogućnostima u svom mjestu;
• upravljanje platformom društvenih medija Youth Opportunities za svoju zemlju;
• redovno komuniciranje sa svojim neposrednim nadređenim;
• podjela i distribucija relevantnih, lokalnih i globalnih prilika svojoj zajednici;
• saradnja i uspostavljanje partnerstva sa različitim studentskim tijelima, omladinskim grupama i društvenim organizacijama radi preduzimanja uzajamno korisnih programa.
USLOVI:

  • Starost između 16-30 godina;
  • Entuzijasta za širenje povoda Prilika za mlade, odnosno pružanje jednakog pristupa mogućnostima za sve;
  • Studenti na fakultetu/univerzitetu, pogotovo druge i treće godine, posebno se podstiču da se prijave za ovo radno mjesto;
  • Aktivna uključenost u zajedničke kurikularne aktivnosti poput javnog nastupa, rasprave, dizajniranja i organizacije programa itd;
  • Pokazane liderske osobine, sposobnost pokretanja tima i organizacije događaja biće dodatne prednosti;
  • Žene se podstiču na prijavu;
  • Biti spreman za rad sa Omladinskim prilikama najmanje 12 mjeseci.

NAČIN PRIJAVE:
Prijave se vrše na linku: https://dev.my.youthop.com/register
ROK ZA PRIJAVU:
15. novembar 2020. godine
Detaljnije: https://www.youthop.com/