Svaka treća žena je na svijetu žrtva nasilja – SOS crvena linija

Niko ne zaslužuje nasilje. Niko ne smije trpjeti nasilje.i Nemoj trpjeti nasilje, prijavi nasilje na 033 222 000.
Two in five Sri Lankan women face violence; national survey reveals
SOS crvena linija – 033 222 000 – je broj telefona koji građankama/ima Kantona Sarajevo, i šire, omogućava da tokom 24 sata prijave bilo koji oblik nasilja u porodici: fizičko, psihološko, seksualno i ekonomsko nasilje.
Nakon prijave nasilja, koja može biti anonimna,dobit će adekvatnu informaciju na koji način pristupiti rješavanju problema nasilja ili sprečavanju nasilja, tj. kome se obratiti za dalju pomoć.
U slučaju potrebe, nakon telefonske prijave može se koordinirati intervencija policije i nadležne službe socijalne zaštite, odnosno postoji mogućnost koordinacije zbrinjavanja u Sigurnu kuću.
#16DanaAktivizma
„Podržano kroz projekat „Jačanje kapaciteta institucija za rješavanje rodno zasnovanog nasilja u Bosni i Hercegovini”, koji se realizuje u okviru sporazuma Gender Centra Federacije Bosne i Hercegovine i Agencije za ravnopravnost spolova Bosne i Hercegovine, Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine.

 
(mreža-mira)