Poziv za projekte europske kooperacije 2021

Poziv za projekte evropske saradnje sa budžetom od preko 60 miliona eura. Ovaj poziv će podržati projekte koji uključuju veliku raznolikost igrača aktivnih u različitim kulturnim i kreativnim sektorima. Fokus je na evropskoj umjetničkoj saradnji i inovacijama na...