Anketa o diskriminaciji na radnom mjestu

Hvala vam na učešću u ovoj značajnoj anketi, čiji je cilj da se utvrde načini za uspješniju borbu protiv raznih oblika diskriminacije koji se mogu javiti u radom odnosu. Podjelom Vaših mišljenja i iskustava podržavate identifikaciju akcija koje mogu pomoći u...

Anketa o diskriminaciji na radnom mjestu

Hvala vam na učešću u ovoj značajnoj anketi, čiji je cilj da se utvrde načini za uspješniju borbu protiv raznih oblika diskriminacije koji se mogu javiti u radom odnosu. Podjelom Vaših mišljenja i iskustava podržavate identifikaciju akcija koje mogu pomoći u...