Addiko Bank zapošljava!

Specijalist za kontrolu kreditnih rizika Addiko Bank d.d. je banka koja nudi finansijske proizvode i usluge pravnim licima, javnim institucijama i građanima na nov i jednostavan način. Težimo novim vrijednostima: fokusiramo se na bitno, efikasni smo i komuniciramo...