IAESTE BiH: 4 nove stručne prakse u inostranstvu

Ove sedmice smo preskočili ponedeljak kao dan za prakse, ali da bismo se iskupili donosimo vam više praksi nego inače. Pored novih IAESTE Remote praksi, ponovo nudimo i IAESTE Standardne prakse (koje podrazumijevaju putovanje i fizičko prisustvo na praksi). *Napomena:...