IAESTE BiH: 4 nove stručne prakse u inostranstvu

Ove sedmice smo preskočili ponedeljak kao dan za prakse, ali da bismo se iskupili donosimo vam više praksi nego inače.
Pored novih IAESTE Remote praksi, ponovo nudimo i IAESTE Standardne prakse (koje podrazumijevaju putovanje i fizičko prisustvo na praksi).
*Napomena: od ponuđenih, jedina je praksa za Njemačku FCFS karaktera (first come first served).*
Druge aktivne ponude za prakse možete potražiti na specijalnoj IAESTE platformi putem linka: https://iaeste.org/open_internships
Za sva dodatna pitanja i potrebne informacije javite se na neku od naših službenih e-mail adresa ispisanih na plakatima.
Vaš IAESTE BiH tim.
(hoću.ba)