Učimo mlade toleranciji, ali ne toleranciji na nasilje!

Nedostatak empatije i razumijevanja potreba drugih može biti presudan faktor u pojavi verbalnog i fizičkog nasilja. S druge strane, nedostatak empatije doprinosi i nedostatku tolerancije prema drugima i drugačijima. „Najbolji način borbe protiv vršnjačkog nasilja je...