Poziv na promociju filma #mladiBiH #radikalizam #nehvala!

Uzimajući u obzir rastući problem radikalizacije mladih ljudi na internetu, govora mržnje i neregulisanih objava na socijalnim mrežama, Atlantska inicijativa organizuje kratku radionicu na kojoj će se razgovarati o tome na koji način internet i socijalne mreže pružaju...