Da li želite da unaprijedite mjesto u kojem živite?

Prijavite se kako biste bili izabrani kao jedna od pet urbanih kampanja u Bosni i Hercegovini koje će dobiti podršku. Rok za prijavu je 2. april 2021. Centar za životnu sredinu u saradnji sa organizacijom One Street iz Arizone, uz podršku fondacija Trust for Mutual...