Takmičenje “Politički – KRITIČKI!”

Furaj politiku projekat ti opet nudi priliku da osvojiš lijepu svotu novca, a u isto vrijeme se zabaviš.

Ako imaš između 15 i 25 godina,

voliš da snimaš, glumiš,
zanimljiva ti je politička situacija u Bosni i Hercegovini,
i misliš da bi na kreativan, duhovit i neobičan način,
mogao/la da prikažeš istu,
nastavi na formular i prijavi se na takmičenje koje ti nudi sve navedeno.
Napravi sam ili okupi tim i kreiraj kratki video koji prikazuje političku situaciju/devašanja u BiH.
Uslovi takmičenja su:
 • 15-25 raspon godina osobe ili tima
 • Državljani/ke Bosna i Hercegovine
Posebni uslovi vezani za video klip:
 • Minimalna dužina videa je 1 minuta, a maksimalna 3 minuta.
 • Najmanja prihvatljiva kvaliteta videa je 1080px
 • Video se snima i šalje u horizontalnom položaju, u formatu 1920x1080px
 • Maksimalna veličina videa je 1GB
 • Ukoliko je u pitanju tim, video svakako prijavljuje JEDNA osoba (lider/ica tima).
 • Svaki videa koji bude sadržavao bilo kakve uvredljive konstatacije, po bilo kojoj osnovi, neće biti uzet u razmatranje!
Nagrade su sljedeće:
 1. mjesto 300KM
 2. mjesto 200KM
 3. mjesto 100KM
Rok za prijave je do 20.6.2023. godine, 23:59h, i sve naknadno pristigle prijave neće biti uzete u razmatranje!
„Ova objava je nastala u okviru Bosnia and Herzegovina Resilience Initiative(BHRI) projektom, koji sprovodi Međunarodna organizacija za migracije (IOM), uz finansijsku podršku Austrijske razvojne saradnje.“