Trag fondacija je u potrazi za istraživačkim timom!

Od 2015. godine, Trag fondacija je lokalni partner Oak fondaciji u realizaciji programa Osnaživanje ženskih organizacija i pokreta za borbu protiv nasilja nad ženama (originalni naziv programa Issues Affecting Women) u regionu Zapadnog Balkana i to u Srbiji, Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori. Ovaj program podržava ženske organizacije, mreže i ženske fondove u njihovim strateškim naporima u borbi protiv porodičnog i partnerskog nasilja, trgovine ljudima i eksploatacije, nasilja u situacijama konflikta i izgradnji ženskog pokreta.

Trag fondacija u partnerstvu sa Oak fondacijom pruža institucionalnu podršku za 40 ženskih organizacija, mreža i fondova, kao i podršku u izgradnji njihovih kapaciteta i povezivanju.
Oak i Trag fondacija nastoje da nadograde trenutne strateške oblasti podrške, kroz usmeravanje i na pitanje psihološkog nasilja nad ženama kroz: pružanje socijalnih usluga zasnovanih na pravima žena, uticaj na zakonodavni okvir, politike i promena društvenih normi koje doprinose sigurnijem okruženju za žene i decu.
U svrhu što boljeg koncipiranja podrške u okviru programa, kao i strategije izgradnje kapaciteta u okviru specifičnog konteksta tri zemlje u oblasti psihološkog nasilja, u potrazi smo za istraživačkim timom koji će raditi na projektu Regionalno istraživanje o psihološkom nasilju: iskustva, kapaciteti i sistemski odgovor.
Pozivamo relevatne istraživače/ice, istraživačke timove, kao i organizacije da predlože praktično istraživanje o sistemskim, iskustvenim i organizacionim faktorima psihološkog nasilja u svrhu pružanja podrške organizacijama i žrtvama da izgrade kolektivnu moć i uticaj.
Sve informacije u vezi sa istraživanjem, načinom prijave i neophodnim kvalifikacijama možete pronaći OVDE.
Ponudu je potrebno poslati na email adresu natalija@tragfondacija.org najkasnije do nedelje, 25. aprila 2021. godine, do kraja dana.
tragfondacija.org