TUZLA MJESTO ŠARENILA NACIJA

Publikacija „Tuzlanske nacionalne manjine“ koju je uredio Tihomir Knežiček, pokazala je da Tuzla ima registrovanih 17 nacionalnih manjina koje se tretiraju i po Zakonu o pravima pripadnika nacionalnih manjina. Publikaciju su pripremili pripadnici nacionalnih manjina, a ona oslikava brojnost , povijest, doprinose u razvoju društva u različitim oblastima, uspjehe članova zajednice kao i način njihovog okupljanja i udruživanja.


Prema navedenoj publikaciji, često se spominje da je u Tuzli živjelo 27 nacija čiji su narodi potomci došljaka kroz povijest po raznim osnovama u ovaj grad. Zadnji popis stanovništva je pokazao 33 nacionalno identifikovane manjine. „ Tu se ne ubrajaju Iranci, Australijanci i drugi koji su, ipak, prisutni u BiH. Zastupljenost nacionalnih manjina u BiH je relativno mala. Zadnji popis je pokazao da je 0, 7 % manjina koje su identifikovane na osnovu različitosti jezika, kulture i vjere. To je jako mali broj. „- smatra Tihomir Knežiček, član Vijeća nacionalnih manjina BiH i predsjednik Udruženja građana italijanskog porijekla Rio Zanodai Tuzla. Knežiček ističe da pripadnici nacionalnih manjina često se ne mogu ni okupiti u udruženje jer nemaju podršku niti prostorije gdje bi njegovali tradiciju, jezik, običaje zemlje iz koje potiču. Na kantonalnom nivou nema Vijeća nacionalnih manjina iako zakonski osnov ima za to. Nacionalne maninje koje imaju formirana udruženja u Tuzli su Albanci, Italijani, Jevreji, Makedonci, Romi i Slovenci. Druge nacionalne manjine u Gradu soli su Austrijanci, Njemci, Bugari, Crnogorci, Česi, Slovaci, Grci, Mađari, Poljaci, Rumuni, Rusi, Rusini, Ukrajinci i Turci.

Grad Tuzla specifičan je u BiH zbog specifičnog odnosa prema građanima različite nacionalnosti te pozitivnom pristupu drugačijem. Za vrijeme Austro- Ugarske veliki broj stranaca došao je u Tuzlu zbog posla. Popis stanovnika 1910. godine nije pokazivoa nacionalnu pripadnost već vjersku. Tada je najviše živjelo pripadnika islamske, rimokatoličke, pravoslavne vjere te Jevreji i evangelisti. Popis 11 godina poslije pokazao je prisutnost Nijemaca, Mađara, Čeha, Slovaka, Rumuna, Cincara, itd. Deset godina poslije, zabilježen je popis po vjeroispovijesti i jeziku i pokazao je da najviše stanovnika govori srpski, hrvatski, slovenački, makedonski, arnautski, itd.

Prema popisu stanovništva 1971. Godine evidentirano je najviše Bošnjaka, Jugoslovena, Crnogoraca, itd. Pred rat, odnosno, 1991. godine, zabilježeno je najviše Muslimana, Srba i Hrvata, potom Jugoslovena, Bošnjaka, Roma, Albanaca. Zanimljivo je da je veliki broj Rusa doselio u Tuzlu tokom Oktobarske revolucije. Na području Tuzle u kontinuitetu žive Romi, ali manji broj Turaka koji imaju izvorno osmanlijsko porijeklo. Svakako veliki gubitak u Tuzli se desio za vrijeme Durgog svjetskog rata kada je u logore odvedeno i ubijeno 273 od 347 Jevreja. Nakon tog rata, u Tuzlu su se doseljavale porodice iz Albanije, Makedonije, Crne Gore, Srbije, Slovenije i Hrvatske. Značajan broj porodica ruskog i ukrajinskog porijekla je napustilo Tuzlu u vrijeme sukoba Tita i Staljina, piše u publikaciji.

Publikacija je pokazala je Tuzla mjesto šarenila nacija koje su često kombinacije više nacija. Pripadnici nacionalnih manjina svoj identitet i porijeklo ističu kao vrijednost multietničke sredine. „ Različitosti koje nose geneteski kodovi došljaka u Tuzlu, pokazala su se kao dobar način očuvanja zajedništva, bez osjećaja ugroženosti ili nepravde te publikacija pokazuje pregled karaktertistika nacionalnih manjina.“- poruka je iz Publikacije o nacionalnim manjinama.
Izvor:likestory.info