U 12 škola i na tri fakulteta oformljene STEM laboratorije

STEM je skraćenica nastala na osnovu engleskih riječi Science, Technology, Engineering, Mathematics, a ovaj koncept podrazumijeva da se hemija, fizika, biologija, tehnologija, informatika i matematika izučavaju u međusobnoj korelaciji, logično povezani i primjenjivi na stvarni život, javlja Radiosarajevo.ba.
Projekti /ENABLE BiH: U 12 škola i na tri fakulteta oformljene STEM  laboratorije / Radio SarajevoRadi se o projektu orijentiranom ka osposobljavanju mlade generacije za realne izazove koje nameće 21. stoljeće, nasuprot obrazovnih programa u sklopu kojih preovladava ex-katedra pristup u kojem nastavnici govore, a učenici slušaju, memoriraju gradivo i reproduciraju ga za ocjenu.
Učenje tako postaje samo sebi svrha, a naučeno se teško može primijeniti na svakodnevni život.

Otvaranje dvije STEM laboratorije u Sarajevu i Mostaru | Dnevno.baDnevno.ba

Nedavno objavljeni rezultati PISA istraživanja pokazali su da mladi ljudi u BiH imaju nizak nivo ključnih pismenosti za 21. stoljeće – čitalačke, matematičke i naučne, te da obrazovni sistemi u Bosni i Hercegovini nisu okrenuti ka budućnosti.
Stoga je projekt ENABLE BiH pokrenuo korjenite promjene na tom planu.
Vrtoglavi napredak tehnologije, umjetna inteligencija, bio-tehnologija, klimatske promjene… sve su to oblasti u kojima će mlade generacije koje se trenutno školuju, u bliskoj budućnosti pronalaziti svoja zanimanja.
Kako bi uspijevali pratiti razvoj tehnologije i zahtjeve svjetske ekonomije, mladi ljudi danas moraju vladati funkcionalnim znanjima i sposobnošću povezivanja različitih disciplina u nove kompetencije.
To se može postići razvijanjem STEM kompetencija kroz obrazovni sistem.
– Danas smo globalno u četvrtoj industrijskoj revoluciji koju karakterizira digitalizacija, umjetna inteligencija, brisanje granica između fizikalnog, biološkog i digitalnog. Akademije nauka širom svijeta, od Amerike do Australije, zaokupljene su reformom nastavnih planova i programa u osnovnim i srednjim školama i na univerzitetima, na način da generacije budu obrazovane kompetentno za izazove radnog i životnog vijeka koji im predstoji – ističe prof. dr. Muharem Avdispahhić s odsjeka za matematiku Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.
Profesor Avdispahić je jedan od eksperata uključenih u izradu operativnih nastavnih planova i programa za integriranje principa STEM redovnu nastavu u Bosni i Hercegovini, u sklopu projekta ENABLE BiH kojeg je od 2016. do 2020. uspješno provodila organizacija Save the Children, zahvaljujući USAID-ovoj finansijskoj podršci.
Da bi se unaprijedile prakse učenja i podučavanja, u sklopu projekta ENABLE BiH uspostavljeno je 12 STEM model škola širom BiH – po pet u oba entiteta i dvije u Brčko distriktu BiH.
U svakoj od škola oformljene su STEM laboratorije koje omogućavaju multidisciplinarno izvođenje nastave, a za svaku od laboratorija obezbijeđena je oprema u vrijednosti od 20.000 američkih dolara po učionici.
STEM centri izvrsnosti uspostavljeni su i na tri prirodno-matematička fakulteta – u Sarajevu, Banjoj Luci i Mostaru.
Istovremeno su nastavnici iz model škola prošli kroz specijalističke obuke.
– Projekat ENABLE je donio mnogo inovacija. Na primjer, na drugačiji način se vrši priprema nastave. Profesori šest predmeta u timskom radu naprave pripremu koju zatim prenose učenicima, također, kroz timski rad. Nije bilo lako na početku, ali naši profesori su vremenom sve više spoznavali koliko je ovakav pristup dobar za učenike, jer vodi ka ishodima učenja i odgovoru na pitanje ‘zašto se nešto uči’ – navodi Amela Helać, direktorica Gimnazije „Vaso Pelagić“ u Brčkom.
U osvrtu na realizirani projekt, direktor Gimnazije „Filip Višnjić“ u Bijeljini Vladimir Šavija naglašava kako je jedna od kompetencija koju razvija STEM cjeloživotno učenje, odnosno želja za napredovanjem i sticanjem novih znanja.
– Ovo je važno kako za učenike, tako i za nastavnike. Trebam naglasiti da nije sve u tehnici, modernoj opremi, već su bitni profesori. Ako oni nisu obučeni, ako nisu voljni da rade na moderan i inovativan način, ovakvi projekti ne bi mogli da zažive kod učenika – pojašnjava Šavija,
Direktorica organizacije Save the Children NWB Andrea Žeravčić ističe značaj kreiranja novih paradigmi u obrazovanju.
– Naš cilj je bio stvoriti pretpostavke da se kreira nova paradigma podučavanja STEM disciplina, da se pomjerimo sa pukog reproduktivnog i memorijskog znanja ka funkcionalnom i primjenjivom znanju, koje će učenici Bosne i Hercegovine moći primijeniti na tržištu rada u 21. stoljeću – precizira Žeravčić.
Mnogo je praktičnih primjera za primjenu STEM kompetencija i vještina zu stvarnom životu, a jedan od njih se desio prilikom izbijanja pandemije Covid-19. Tada su nastavnici koji su prošli obuku počeli su s izradom zaštitnih vizira na 3D printerima nabavljenim u sklopu projekta. Do sada je u jedanaest STEM model škola širom BiH i na dva univerziteta proizvedeno više od 1.000 vizira za medicinsko osoblje.
U pretekle četiri godine, u projektu ENABLE su učestvovali predstavnici univerziteta, ministarstava obrazovanja, pedagoških zavoda, praktičari, nastavnici i međunarodni stručnjaci.
Ukupno 298 edukatora završilo je treninge za primjenu STEM kurikuluma u podučavanju.
Obuhvaćeno je ukupno 2.556 mladih, od kojih 1.252 učenica i 1304 učenika što pokazuje da je kroz projekt ENABLE učinjen korak naprijed u postizanju ravnomjernije rodne zastupljenosti u oblastima nauke i tehnologije.
Mnogi od ovih mladih ljudi su, zahvaljujući ENABLE projektu, pronašli svoje buduće profesionalno opredjeljenje.
(fokus.ba)