Učestvujte na Konferenciji o održivoj mobilnosti

Konferencija o održivoj mobilnosti je četvrta konferencija Evropske platforme o mobilnosti za učenje (EPLM) u oblasti mladih, koja se gradi na kvalitetu koji se pruža kroz zajednički pristup institucija i programa mobilnosti za učenje u Evropi.

OBLAST:

održivi razvoj

OPIS

Praksa rada sa mladima, istraživanje, politika i mladi ljudi su radili zajedno kroz EPLM na poboljšanju kvaliteta aktivnosti mobilnosti za učenje. U isto vrijeme, održivost je postala jedna od ključnih oblasti za razmatranje mobilnosti za učenje, koja obuhvata ekološke, sociokulturne i ekonomske dimenzije. Tema je dobila na značaju zbog sve veće zabrinutosti mladih ljudi o klimatskim promjenama. Uključen je kao jedna od četiri ključne prioritetne oblasti Erazmus+ i Evropskog korpusa solidarnosti.

S obzirom da je mobilnost za učenje jedan od ključnih pedagoških instrumenata u evropskom polju omladinskog rada, sada se postavlja pitanje kako obezbijediti održivije procese prije, tokom i poslije mobilnosti učenja.

Dok se mnoge diskusije u oblasti mladih fokusiraju na ekološki (zeleni) aspekt održivosti, važno je uspostaviti veze između sva tri aspekta i razumjeti kako oni utiču i međusobno su zavisni jedan od drugog.

USLOVI

Nacionalne delegacije (od najviše četiri osobe po državi) treba da odgovaraju sljedećim profilima:

– omladinski radnik NVO u oblasti mladih, sa iskustvom u implementaciji projekata mobilnosti za učenje i voljan da istražuje održivost u ovom kontekstu;

– mlada osoba (18+ godina), posebno ako imaju priču o tome kako je njihovo iskustvo mobilnosti za učenje uticalo na njih da ostvare (pozitivan) uticaj na društvo kroz održivost;

– kreator politike sa lokalnog/regionalnog/nacionalnog nivoa, u vezi sa politikama za mlade, posebno sa fokusom na održivost;

– članovi osoblja Nacionalne agencije zainteresovani za to kako proširiti fokus na prioritet održivosti u programima EU za mlade.

NAČIN PRIJAVE

Kako biste se prijavili, posjetite sajt SALTO-YOUTH:  https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/sustain-mobility-eplm-conference.10803/

ROK ZA PRIJAVU:

08.01.2023.

Detaljnije na:

https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/sustain-mobility-eplm-conference.10803/

„Ova objava je nastala u okviru Bosnia and Herzegovina Resilience Initiative(BHRI) projektom, koji sprovodi Međunarodna organizacija za migracije (IOM), uz finansijsku podršku Austrijske razvojne saradnje.“