Učestvujte na obuci o održivom razvoju

Evropska i omladinska inicijativa za solidarnost (ESC) i Erasmus+ objavljuju poziv za učešće u programu obuke na temu održivog razvoja i ekologije. Obuka će se realizovati od 15. do 18. novembra 2022. godine u Dablinu. 

OBLAST:

ekologija/održivi razvoj

OPIS

Ova obuka će pomoći organizacijama koje planiraju aktivnosti koje obuhvataju: zaštitu životne sredine, održivi razvoj i strategije prilagođavanja klimatskim promjenama, u pronalaženju ekološki održivih rješenja, kao i omogućiti prostor za razmjenu iskustava među učesnicima.
Broj učesnika: 25.
Projekat je finansiran od strane nacionalnih agencija zemalja učesnica programa Erasmus+ koje su u obavezi da pokriju troškove smještaja i hrane.
Za dodatne informacije kontaktirati nadležnu nacionalnu agenciju: https://www.salto-youth.net/…/help/national-agencies/

USLOVI:

Pravo učešća imaju: omladinski radnici, lideri, istraživači i rukovodioci projekata za mlade.

NAČIN PRIJAVE

Registracija i formular za prijavu se nalaze putem konkretnog oglasa na Salto Youth platformi

ROK ZA PRIJAVU:

26.09.2022.godine
Detaljnije na :
Sadržaj o prilikama za mlade na stranici www.catbih.ba se prenosi u saradnji sa Bosnia and Herzegovina Resilience Initiative (BHRI) projektom, koji sprovodi Međunarodna organizacija za migracije (IOM), uz finansijsku podršku Austrijske razvojne saradnje.