Udruženje Centar za demokratiju i tranzicionu pravdu – CDTP, Banja Luka – Istraživač/istraživačica

Tražimo profesionalnu, komunikativnu, motivisanu osobu, koja je spremna raditi u timu kao istraživač/istraživačica u projektu mapiranja zatočeničkih objekata koji su postojali u Bosni i Hercegovini u razdoblju od 1992. do 1995. godine.

Opis posla:

  • Analiziranje sudske dokumentacije, knjiga, akademskih publikacija, medijskih izvještaja, izvještaja relevantnih organizacija (vojska, policija, UN, Međunarodni crveni krst, itd.)
  • Rad na teranu: lociranje zatočeničkih objekata, kontaktiranje, putovanje (BiH), uzimanje izjava od bivših zatočenika o  okolnostima njihovog zatočavanja
  • Pisanje izvještaja/narativa o mjestima zatočenja

Uslovi:

  • Univerzitetska diploma (pravnik/pravnica, novinar/novinarka, humanističke nauke)
  • Iskustvo u analiziranju sudske dokumentacije (presude, transkripti, zapisnici, itd.)
  • Iskustvo u istraživanju ratnih zločina
  • Interesovanje za istraživanje ratnih zločina u BiH u periodu od 1992. do 1995. godine
  • Dobro poznavanje engleskog jezika, kao i službenih jezika BiH
  • Dobro poznavanje rada na računaru, posebno MS Windows, MS Office, internet pretraživanja i e-mail komunikacije
  • Preciznost i tačnost u radu

Proces prijavljivanja: Molimo Vas da dostavite Vaš CV (biografiju) i motivaciono pismo na email: konkursi.cdtj@gmail.com
Prijave će biti primane do 10.4.2021. godine
U obzir će biti uzete samo prijave onih kandidata koji imaju iskustvo u istraživanju ratnih zločina.
(mreža-mira)