Udruženje “IT LAB Sarajevo”: Poziv na volontiranje

Prateći svjetsku krizu izazvanu pandemijom COVID 19,  udruženje „IT LAB Sarajevo“ pokreće inicijativu okupljanja volontera medicinskih radnika  u cilju globalne podrške u suzbijanju pandemije, sa akcentom na eventualnu potrebu za medicinskim radnicima-volonterima u Sjedinjenim Američkim Državama.
U tom kontekstu, „IT LAB“ stavit će na raspolaganje svoje  resurse u cilju komunikacije, medijske i digitalne promocije aktivnosti  u svrhu organizovanja volontera – medicinara iz  Bosne i Hercegovine, koji bi nakon selekcije prijavljenih kandidata, po potrebi  i pozivu medicinskih institucija i organizacija u Sjedinjenim Američkim Državama, volontirali na suzbijanju pandemije COVID 19.

Pozivamo sve zainteresovane medicinske radnike, studente medicinskih fakulteta, doktore i medicinske radnike u mirovini iz Bosne i Hercegovine, da ispune prijavu za volontiranje na linku: https://forms.gle/Z2omnrhZq6RZgb4R8
Ili na email sa kratkom biografijom: info@itlab.baitlab.sarajevo@gmail.com
Sve dodatne informacije vezane za detalje organizacije, prijavljeni kandidati će dobiti putem emaila.
Molimo da nas kontaktiraju institucije, udruženja, pravna lica i pojedinci koji bi navedene aktivnosti učinili uspješnijim kao i da  svojim društvenim kontaktima  prenesu obavijest o namjeri organizatora.
Lijep pozdrav,
Udruženje IT LAB Sarajevo