Udruženje “MEDICUS” Tuzla o aferama na Medicinskom fakultetu

Prvog aprila 2010. god. održana je Osnivačka skupština na kojoj je donesena odluka o osnivanju Udruženja studenata Medicinskog fakulteta u Tuzli – Medicus.
Studentsko vijeće Medicinskog fakulteta u Tuzli “MEDICUS” je kroz godine rada, a prošlo ih je jedanaest od osnivanja, bilo zaštitničko tijelo koje se brinulo o zaštiti studentskih prava, olakšavanju studija na jednom od najtežih fakulteta.
Slikovni rezultat za Medicus Tuzla
Udruženje je realizovalo veliki broj inicijativa od svog osnivanja, a neke od najjvećih su to da je nekolicina predmeta koji su obimni, rastavljeni na dva predmeta, pored velikog broja rokova svake godine, do pandemije, upućivani su zahtjevi za dodatni, tzv. socijalni rok, nastojalo se da se pokrenu inicijative o povećanju školarine pred početak akademske 20/21 godine što je zaustavljeno u saradnji sa SPUT-om, tu je i bezuslovni rok, prelazak studenata iz SVP u redovne studente. Pokušali su završnoj generaciji prošle godine nametnuti da plaćaju PCR testiranje u vrijednosti od 250 KM. I to je zaustavljeno u saradnji sa Studetnskim parlamentom UNTZ, te je na kraju bilo besplatno.

Sve su to inicijative koje nije moguće završiti za dan ili dva, nego je potreban znatno duži period. Postoji tu i niz drugih inicijativa koje nisu pomenute, ali su svakako vrijedne i značajne za studente. U narednom periodu planiraju nastaviti u istom pravcu. Trebalo bi se uskoro, i konačno, iznaći rješenje kroz izmjene i dopune Zakona o visokom obrazovanju TK za studente koji su izgubili status studenta, oslobađanje školarine u visini od 50% za sve studente koji imaju prosjek ocjena veći od 9, itd.
Studentsko vijeće “MEDICUS” djeluje isključivo u okviru Medicinskog fakulteta, ali njihovi predstavnici u Studentskom parlamentu UNTZ aktivno učestvuju u realizaciji svih inicijativa.
U drugom redu se nalaze studentski projekti poput Tuzla Brain Week – a ili Prijateljskog takmičenja Specijalne olimpijade “PARALLEL” koji su na međunarodnom nivou itekako priznati, a studentima osiguravaju dodatnu edukaciju, razmjenu iskustva sa kolegama sa drugih fakulteta, a svakako su i jedan vid neformalnog obrazovanja za kolege koje učestvuju u organizaciji projekata, ali i onih su aktivni na različite načine prilikom njegove realizacije. U sklopu PARALLEL – a je implementiran Zdravstveni program po prvi put u Bosni i Hercegovini. To je program kojeg svjetska organizacija Specijalne olimpijade traži od svojih članica da ga provode. To je svakako prilika i studentima da primijene stečeno znanje, steknu nova iskustva, a rezultate koje dobiju mogu koristiti i za svoje naučno istraživačke radove. Oba projekta su uvršteni u Program manifestacija koje su od interesa za Tuzlanski kanton.
Studenti koji odvajaju svoje slobodno vrijeme za rad u udruženju su grupa volontera, entuzijasta, koji su se stavili na raspolaganje kolegama da zajedničkim snagama brane prava koja su zakonom garantovana. Prethodno su bili aktivni u nevladinom sektoru, kroz druge projekte, inicijative ulagali velike napore i rezultati su bili vidljivi. Neki od njih su bili i sportisti, reprezentativci Bosne i Hercegovine. Možda su glasniji kada su u pitanju projekti poput TBWa ili PARALLELa, što daje pogrešnu sliku, ali je veliki broj riješenih studentskih pitanja, problema o kojim mogu pričati studenti koji su im se obratili za pomoć i podršku, a takvih je veliki broj.
Опис фотографије није доступан.
– Kakvo je stanje na Medicinskom fakultetu po pitanju studenata koji dolaze iz porodica doktora u odnosu na druge studente? Da li postoje bilo kakve privilegije ili Medicinski fakultet  odlikuje ravnopravnost među studentima? Također, među mladima postoje informacije da se ispiti mogu ‘kupiti’ kod pojedinih profesora? Da li su članovi Medicusa upoznati sa time?
“Prije svega mislim da je pogrešno etiketirati samo i isključivo doktorsku djecu. Ima tu i onih koji svojim trudom, radom, sa svojih deset prstiju postižu zapažene rezultate, fakultet završe u roku, imaju dobar prosjek, zaposle se, a sa druge strane, vjerujem da ima i onih čiji su roditelji uticajni iako nisu doktori i uživaju u određenim povlasticama. Dakle, povlastice za takve postoje i kod jednih i kod drugih, što apsolutno nije za pohvalu, ali postoje i izuzeci. O tome se pričalo, priča se i pričat će se uvijek i mislim da je to jedna od anomalija u našem društvu koju ćemo teško iskorijeniti. Tako isto i za ‘Genetski prenos znanja’.
Informacije o kupljenim ispitima do sad su se bazirale samo na pričama i prema MEDICUSu nije stigla niti jedna zvanična prijava, a bez prijava sa dokazima koji su prihvatljivi i od strane pravosudnih institucija, pa bile one i anonimne, sami ne možemo djelovati.” – Medicus
– Da li se udruženje Medicus u svome statutu ili tokom svojih aktivnosti bavi gore navedenim pitanjima i da li bi udruženje, u slučaju reagovanja na slične pojave, moglo izgubiti podršku od profesora i drugih uposlenih na Medicinskom fakultetu?
“SV “MEDICUS” se bavi zaštitom studentskih prava definisanih Zakonom o visokom obrazovanju TK, Statutom UNTZ, pravilnicima i drugim aktima Univerziteta i organizacione jedinice fakulteta ili akademije. Svako kršenje tih prava, nakon prijave uz dokaze, dužni smo da reagujemo kroz tijela MEDICUSa, NNVa Medicinskog fakulteta, SPUTa, Senata, itd. Pored toga, dužni smo da podstičemo studente da ispunjavaju svoje obaveze. To stoji u Statutu. Odmazde od strane profesora se ne bojimo. Jasno i glasno progovaramo o svim problemima koji do nas dođu, a kako to izgleda, imali su priliku vidjeti i kolege, predstavnici studijskih godina, koji su davali svoj doprinos u kreiranju rješenja za neke probleme i koji su sa nama išli na sastanke kada su teme bile osjetljive.”
– Šta mislite da je osnovni razlog da se studenti koji govore o aferama ‘kriju’ iza fejsbuk stranice, a ne urade to uživo? Da li bi dobili podršku Medicusa i uposlenih na fakultetu u slučaju javnog istupa?
“Njihove razloge ne znam, znaju ih samo oni. Možda smatraju da je to efektivniji način borbe za ciljeve koje su ispred sebe postavili, možda se osjećaju slobodnijim. U svakom slučaju, ako žele kroz institucije da se bore za ispravljanje svih nepravilnosti sa konkretnim prijedlozima, a što ne iskače iz ingerencija Studentskog vijeća “MEDICUS”, svakako da ćemo podržati, a za sve ostalo postoje druge institucije kojim se mogu obratiti.” – navodi Medicus za catbih.ba
–  Koji biste rekli da je glavni razlog kritika koje stižu na račun Medicusa? Da li je iko od studenata tražio formalan sastanak povodom iznešenih kritika u javnost?
“Svi izvještaji o radu predsjednika, radu Upravnog odbora su u prethodnim godinama od strane Skupštine usvajani jednoglasno, kako financijski tako izvjestaji o realizovanim aktivnostima. Grupa studenata koja je sada na čelu MEDICUS-a tu je došla u akademskoj 2019/2020. godini. Prvi naš izvještaj je prezentovan Skupštini u decembru 2020. godine i jednoglasno je usvojen, a prethodno svaka inicijativa, svaki projekat su prezentovani Upravnom odboru.
Konstruktivnih kritika u prethodnom periodu je bilo, prijedloga je bilo, na sastancima su donešeni određeni zaključci i u narednom periodu će se krenuti u realizaciju istih. Niko od studenata ili predstavnika studijskih godina u prethodnom periodu nije tražio sastanak. Skupština je nedavno bila. Jedan od zaključaka na sjednici Upravnog odbora je bio i da se organizuju redovni sastanci sa predstavnicima na kojim će biti dodatno upoznati o svemu onom što je realizovano, ali i inicijativama koje su u pripremi ili fazi realizacije.
Činjenica je da su neke kritike neosnovane. Studentsko vijeće “MEDICUS” nema stalne izvore prihoda i ne finansira ga Univerzitet. Budžet se formira na osnovu donacija društveno odgovornih firmi i grantova raznih fondacija. Većina tih sredstava su namjenska sredstva, ali višak se u svakom slučaju preusmjeri u nabavku opreme i inventara na Fakultetu kako bi studentima, skromno, ali ipak koliko toliko osigurali svrsishodniji boravak, iako su to obaveze Univerziteta i osnivača Univerziteta. U godini pandemije, kada je sve stalo, uspjeli smo obnoviti prostoriju koja je bila uništena nakon poplava i osposobiti je za vježbe, promijenjene su uništene stolice u staroj čitaonici, nabavljeni su setovi za šivenje, ruka za venopunkciju. Sve to je već stavljeno ili će se u narednom periodu staviti na raspolaganje studentima.
Činjenica je i da smo kroz naše grupe iz kojih su se širile informacije prema administratorima stranice, poručivali da želimo susret s njima kako bi razgovarali o problemima. Odgovor nismo nikad dobili i do susreta nikad nije došlo.”
– Da li su tačni navodi da je iz organizacionog odbora TBW izbačena osoba, jer je ‘lajkala’ sadržaj koji ne odgovara članovima udruženja? Postoji li prostor za različita mišljenja, kritiku i neslaganja? Ukoliko je navod o prekidu saradnje sa tim licem tačan – koji je ustvari bio razlog?
“Prostor za različita mišljenja, kritiku i neslaganja svakako da postoji i zna se put koji treba slijediti ako je navedeno dobronamjerno. Članom Statuta MEDICUSa je definisano da se mogu isključiti oni koji ugled istog lično narušavaju ili podržavaju aktivnosti koje narušavaju ugled. U konkretnom primjeru radilo se o podržavanju aktivnosti koje su usmjerene na ismijavanje Internacionalnog projekta “Tuzla Brain Week” ali i samog Studentskog vijeća “MEDICUS”. To je projekat koji je prošle godine proglašen drugim u Evropi, a ove godine četvrtim. Dakle, navedene aktivnosti su okarakterisane kao pokušaj ismijavanja. Svi članovi su od strane koordinatorice upoznati o navedenom, postojale su i različite kritike, ali nikad nije donešena zvanična odluka o isključenju bilo koga. Nakon svih tih upozorenja, mali broj članova jest istupio, što smatram opravdanim, ali i sa njihove strane korektnim potezom.”
– U poslednjem saopštenju udruženja Medicus dio studenata, koji je kritikovao rad udruženja, je nazvan ‘šovinistima’ (‘šovinistički diskurs..’), koji je razlog za to?
“Svi mi znamo šta znači pojam ‘šovinizam’. Razdvajanje studenata na ‘Medicusovce’ u pogrdnom smislu i one koji to nisu svrstavajući ih u neku superiorniju grupu, svakako da ima obrise navedenog i zbog toga je i iskorišten pojam ‘šovinistički diskurs’. Svaku konstruktivnu kritiku apsolutno podržavamo, ali ismijavanje, prezentovanje grupe studenata u negativnom kontekstu samo zbog toga što su članovi MEDICUS – a, a drugu kao nadmoćniju apsolutno ne podržavamo. U nekom idealnom svijetu bi svi trebali biti jedinstveni jer smo mi svi prije svega studenti i imamo ista prava i obaveze i susrećemo se sa istim problemima.” – Medicus
Slikovni rezultat za vijeće Medicus Tuzla
Za portal CAT BiH, Udruženje Medicus je sa nama podijelio i planove za naredni period. Planovi udruženja su da u narednom periodu, u saradnji sa Studentskim parlamentom UNTZ rade na provedbi odluke o organizovanju kliničkog staža i vježbi za sve studente, rješavanje problema studenata koji su izgubili status studenta, kao i oslobađanje 50% školarine za sve studente sa prosjekom iznad 9. Biće podrška studentima i fakultetu prilikom osiguravanja neophodnih uvjeta za normalno studiranje i učenje.
I za kraj smo ih pitali da li bi pristali na zajednički intervju sa predstavnikom_com Medicusa u sklopu emisije “#PodCat sa Malikom”, ukoliko bi studenti kritikovali rad udruženja, odnosno da li su spremni govoriti o položaju studenata i stanju na Medicinskom fakultetu?
Apsolutno bi pristali. Žao nam je što smo predstavljeni kao dvije suprostavljene strane, ali ako bi razgovor bio konstruktivan, zasnovan na dokazima i činjenicama, rado bi u istom učestvovali.
Više informacija o Udruženju “MEDICUS” Tuzla možete pronaći na njihovim zvaničnim stranicama:

Autor: CAT BiH TIM