Udruženje mreža za izgradnju mira – Potreban_a facilitator_ica dva događaja koja se održavaju u mjesecu septembru 2023. godine

Rok za prijave: 15. avgust 2023. u 23:59h

Mjesto održavanja: Sarajevo

Udruženje Mreža za izgradnju mira, sa sjedištem u Sarajevu, na adresi Marka Marulića 2, na osnovu ukazane potrebe raspisuje javni poziv za saradnju na poslovima facilitacije dva događaja koja se održavaju 14. i 21. septembra 2023. godine.

Ako ste odgovorna, dinamična, organizovana, samostalna i kreativna osoba, obraćate pažnju na detalje, baštinite vrijednosti kao što su mir, tolerancija, jednakopravnost, solidarnost, imate znanje o stanju u lokalnim zajednicama Bosne i Hercegovine, pratite rad Mreže za izgradnju mira, program Snaga lokalnog, znate postaviti prava pitanja, a vješti ste u sumiranju zaključaka i preporuka, prijavite se na naš konkurs i iskoristite priliku da sarađujete sa nama.

Saradnja podrazumijeva facilitaciju 2 događaja:

  • Poludnevni angažman na konferenciji „Podaci u službi socioekonomskog razvoja“ na kojoj je fokus planiranje, praćenje i implementacija socioekonomskih razvojnih planova i mjera, datum održavanja 14. septembar 2023. (četvrtak);
  • Cjelodnevni angažman koji obuhvata  dva sukcesivna događaja; konferenciju  “Mladi i mir” u trajanju od 4 sata i dodjelu Mirovne nagrade Goran Bubalo u trajanju od 3 sata,  datum održavanja 21. septembar 2023. (četvrtak);
  • Dostavljanje kratkog zapisnika sa glavnim zaključcima sa dvije konferencije.

Potrebne kvalifikacije:

  • Iskustvo u facilitiranju događaja, konferencija i sastanaka;
  • Upućenost u rad i rezultate Udruženja Mreža za izgradnju mira;
  • Upućenost u program Snaga lokalnog;
  • Upućenost u rad mirovnih aktivista,  mirovnih pokreta u BiH i regionu, poznavanje mirovnih inicijativa i rada civilnog sektora BiH;
  • Napredni nivo poznavanja engleskog jezika i samouvjerenost u facilitiranju događaja;

Ohrabrujemo sve zanteresovane kandidate i kandidatkinje da svoju prijavu, sa priloženim CV-em i motivacionim pismom dostave na e-mail info@snagalokalnog.ba .Kontakt osoba je Una Telegrafčić una.telegrafcic@mreza-mira.net.

Bruto honorar za oba dana anagažmana (tri događaja) 1.300,00 BAM.

O Mreži za izgradnju mira

Mreža za izgradnju mira je osnovana 2010. godine na inicijativu mirotvorki i mirotvoraca koji su odlučili ujediniti svoje snage na promociji pitanja izgradnje mira u Bosni i Hercegovini. Mreža je vodeća koalicija organizacija civilnog društva koja okuplja preko 240 članica širom Bosne i Hercegovine (BiH). Mreža pokreće, jača i povezuje mirovne inicijative i aktivnosti u BiH i regionu. Naša vizija je stabilno društvo u kojem se ljudi međusobno poštuju i vjeruju jedni drugima gradeći zajedno trajan mir u BiH i regionu.

 

Preuzeto sa: mreza-mira.net

 

 

„Ova objava je nastala u okviru Bosnia and Herzegovina Resilience Initiative (BHRI) projektom, koji sprovodi Međunarodna organizacija za migracije (IOM), uz finansijsku podršku Austrijske razvojne saradnje.“