Poziv za prijave učešća na konferenciji o filantropiji

Jeste li društveno korisni u svojoj lokalnoj zajednici?

 

Darujete li vrijeme, novac, znanje i resurse kao kompanija ili pojedinac / pojedinka?

 

Podržavate li grantovima razvoj lokalnih zajednica?

 

Želite li predstaviti rezultate svog rada široj zajednici i društveno odgovornim kompanijama?

 

Želite li upoznati i sarađivati sa organizacijama sličnim vašoj?

 

Prijavite se na Konferenciju o filantropiji i Mali sajam filantropije !

 

USAID projekat Snaga lokalnog/Podrška lokalnim resursnim organizacijama, koji implementira Udruženje Mreža za izgradnju mira (Projekat LRO A), objavljuje

 

POZIV ZA PRIJAVE UČEŠĆA

NA KONFERENCIJI O FILANTROPIJI ( MALI SAJAM DOBROČINSTVA / FILANTROPIJE I PROMOCIJA SVEOBUHVATNE STUDIJE O FILANANTROPIJI U BiH)

SA CILJEM PREDSTAVLJANJA I POVEZIVANJA DRUŠTVENO KORISNIH PROJEKATA

22.-23.6.2023.godine, Sarajevo

 

Mali sajam filantropije – dobročinstva, jedan je od dva događaja u okviru Konferencije o filantropiji u BiH i održat će se u poslijepodnevnim satima, 22.6.2023. godine, na području Sarajeva (o tačnoj lokaciji, blagovremeno ćemo obavijestiti prijavljene).

 

Drugi dio Konferencije o filantropiji – centralni, je Promocija Sveobuhvatne studije o filantropiji, a održat će se 23.6.2023.godine.

 

U okviru implementacije Snaga lokalnog / podrška lokalnim resursnim organizacijama, Mreža za izgradnju mira je u prethodnom periodu, zajedno sa saradnicima, provela istraživanje o stanju filantropije u BiH, čiji će rezultati biti predstavljeni na Konferenciji.

 

Osim rezultata, značajnim dijelom smatramo i vaše učešće i diskusiju o preporukama za razvoj filantropije u BiH, naročito u lokalnim zajednicama, koje su fokus programa Snaga lokalnog.

 

Cilj sajma filantropije je predstavljanje filantropskih projekata koji unaprjeđuju zajednicu, kao i filantropskih aktivnosti koje podržavaju takve projekte, a koje provode nevladine organizacije i podržavaju lokalni biznisi, i individualni filantropi_kinje, koje daruju svoje vrijeme, znanje, finansijska i materijalna sredstva – za dobrobit zajednice. Tokom i nakon prezentacije, svi učesnici će imati priliku upoznati slične projekte te se povezati – u cilju daljeg razvoja i saradnje i zajedničkih projekata.

 

Mali sajam filantropije – dobročinstva, prilika je za sve koji žele napredak lokalnih zajednica i bh društva, da se okupe u činjenju dobra i predstave svoje rezultate i planove.

 

Učesnici: Sve nevladine organizacije, predstavnici/e društveno odgovornih kompanija i fondacija, kao i pojedinci i pojedinke koje imaju dokaze o filantropskom djelovanju – mogu prijaviti svoje učešće unosom popunjavanjem obrasca.

 

Prijave: Prijave se mogu izvršiti putem linka.

 

Sve dodatne informacije moguće je dobiti putem emaila info.lro@snagalokalnog.ba.

 

Broj učesnika je ograničen.

 

Mreža za izgradnju mira, odnosno Projekat Snaga lokalnog/Podrška lokalnim resursnim organizacijama, obezbijedit će smještaj i ishranu za učesnike, ukoliko je potrebno, kao i refundaciju putnih troškova, (uz dostavljenu dokumentaciju).

 

Cilj USAID Snaga Lokalnog Projekta, koji provodi Udruženje Mreža za izgradnju mira je jačanje lokalnih zajednica.

 

Kroz pomoć i podršku zajednicama u BiH, USAID Snaga Lokalnog nastoji razviti kapacitete koji će omogućiti održivi rast, povećati građanski angažman i mobilizaciju raspoloživih lokalnih resursa.

 

 

 

„Ova objava je nastala u okviru Bosnia and Herzegovina Resilience Initiative (BHRI) projektom, koji sprovodi Međunarodna organizacija za migracije (IOM), uz finansijsku podršku Austrijske razvojne saradnje.“