Uključite se u online radionicu o Erasmus+ preduzetničkom učenju

Španska nacionalna agencija sa Autonomnom zajednicom Madrida i NVO Youth@Work partnerstvom organizuje radionicu ugradnje preduzetništva u projekte Erasmus+ i Evropskog korpusa solidarnosti 23-25. novembra.
Cilj radionice: pružanje prostora, alata i stručnosti za pretvaranje ideja u uspješne prijave projekata Erasmus+ ili Evropskog korpusa solidarnosti, sa jakim fokusom na preduzetničko učenje.
Online Learning Do's and Don'ts
OBLAST:
Omladinski sektor
OPIS:
Ciljevi radionice su:
• poboljšati razumijevanje programa Erasmus+ (ključna akcija 1, ključna akcija 2) i programa Evropskog korpusa solidarnosti (projekti solidarnosti),
• istražiti EntreComp kao okvir koji će se koristiti za razvoj preduzetničkih kompetencija u okviru Erasmus+ i Evropskog korpusa solidarnosti,
• pretvaranje ideje u projektne prijedloge i povećanje stope uspjeha (analiza ideja, komunikacija, plan projekta, diseminacija, izrada budžeta),
• razumijevanje kriterijuma kvaliteta za prijavu programa Erasmus+ ili Evropskog korpusa solidarnosti i kako ih primijeniti u projektu za povećanje stope uspjeha.
Od svih učesnika traži se rad online i van mreže. Potrebni su i pripremni radovi. Za uspjeh treninga i učenje svih polaznika važno je da se u potpunosti posvetite pohađanju svih sesija treninga (online i van mreže) i da se obavežete na izvršavanje zadataka koje pružaju facilitatori.
Preliminarni rad:
Prije radionice održaće se uvodni webinar o Erasmus+ KA1 i KA2, o pozivima za podnošenje prijedloga Evropskog korpusa solidarnosti, kao i o okviru EntreComp. Za radionicu će biti pripremnih zadataka koji će vam pomoći u definisanju projektne ideje i upoznavanju ostalih učesnika.
Nastavak:
Polaznici će dobiti podršku za svoje potencijalne prijave nakon obuke.
Metodologija:
Njihova metodologija se temelji na pristupu neformalnog obrazovanja prema učenju i primijeniće sljedeće:
– kombinaciju teorijskih inputa u kombinaciji sa praktičnim vježbama kako bi se omogućilo razumijevanje koncepata i alata,
– različite metode učenja: samostalno učenje, učenje sa kolegama, podržavajuće grupe,
– aktivno učešće.
USLOVI:
Ciljna grupa učesnika su predstavnici bilo koje organizacije (jedno po organizaciji) koji:
o imaju određenu ideju za prijavu za Erasmus+ projekat (KA1 ili KA2) ili Evropski program solidarnosti (projekti solidarnosti),
o posvećeni su jačanju preduzetničkih kompetencija kroz svoj projekat,
o žele povećati svoje šanse za uspješnu prijavu,
o su omladinski radnici, omladinski lideri ili menadžeri omladinskih projekata.
NAČIN PRIJAVE:
Prijave se vrše elektronski na linku: https://www.salto-youth.net/mysalto/login/…
ROK ZA PRIJAVU:
8. novembar 2020. godine
Detaljnije: https://www.salto-youth.net/…/youth-work-project…/…
(mladiinfo.me)