Ulična akcija Foruma građana Tuzle: Informisati građane o problemu diskriminacije iz oblasti radnih prava i besplatne pravne pomoći (VIDEO)

Danas je Forum građana Tuzle realizovao uličnu akciju u centru grada akoja je u okviru projekta “Radna prava žena u Tuzlanskom kantonu: Zajedno protiv diskriminacije na osnovu spola”.
Опис није доступан.
Cilj aktivnosti je informisati prolaznike o problemu diskriminacije iz oblasti radnih prava kao i o mogućnostima besplatne pravne pomoći koju im Forum građana Tuzle nudi.
Projekat se provodi širom TK, a ulična akcija u Tuzli je prva od 5 akcija koje će biti održane na području kantona i to u Gračanici, Banovićima, Živinicama i Lukavcu. Podršku ovim aktivnostima i projektu je dala Ambasada Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini.

(RTV7)