UNFPA: Upitnik za mlade o uticaju COVID 19 na život

Ko pita: Populacijski fond Ujedinjenih nacija (UNFPA) se zalaže za ostvarivanje punih potencijala mladih osoba i u BiH od 1995. godine stvara uslove i okruženje koje unapređuje zdravlje mladih, kao i njihovo učešće u društvenom životu zajednice.
Šta pita: U ovom istraživanju pitamo mlade u zemlji kako ocjenjuju uticaj COVID-19 na život, sa specifičnim fokusom na zdravljeodnose u zajednici i migracije. Ovaj upitnik traje 5 minuta!
UNFPA Internships - OpenIGO
Zašto pita: Kako bi prilagodili svoje programe i planove potrebama mladih u BiH.
Link na upitnik je ovdje.
Svi odgovori su anonimni.
Hvala puno i lijepi pozdravi!!!