UNICEF i USAID: Sigurno otvaranje škola – donacija sredstava za dezinfekciju

UNICEF u Bosni i Hercegovini, uz podršku Agencije za međunarodni razvoj (USAID) dodijelit će 28.978 litara sredstva za dezinfekciju i sapuna za ruke školama širom Bosne i Hercegovine. Donacija od 124.000 KM dio je projekta ‘Prevencija i odgovor na COVID-19’ u Bosni i Hercegovini podržanog od USAID-a.
UNICEF and USAID on a mission to support safe reopening of schools ...
U iščekivanju odluka vlasti u BiH o sigurnom otvaranju obrazovnih zavoda i škola,društveno odgovorna akcija “Zid dječijih želja” žele da sve škole budu dodatno opremljene kako bi bile u skladu sa sigurnosnim smjernicama vezanim uz COVID-19.
UNICEF zajedno sa USAID-om nastavlja pružati podršku obrazovnim vlastima radi sigurnosti djece, nastavnika i osoblja protiv pandemije COVID-19 jačanjem svojih resursa, navodi se u saopštenju.
– Postoje uvjerljivi dokazi o negativnim učincima zatvaranja škola na učenje, sigurnost, zdravlje i dobrobit djece. Također znamo da zatvaranje škola povećava rizik od napuštanja škole djece i mladih iz siromašnih porodica. Ponovo otvaranje škola na siguran način mora biti prioritet, jer u protivnom možemo biti svjedoci kolapsa već postignutog napretka u obrazovnim sistemima. U fokusu odluke o ponovnom otvaranju škola treba biti najbolji interes za svako dijete i upravo zato UNICEF u saradnji sa USAID-om čini napore kako bi škole bilo sigurno mjesto za djecu- rekla je predstavnica UNICEF-a u Bosni i Hercegovini Rownak Khan.
Ističe da je higijena ruku prioritet u zaštiti zdravlja djece, nastavnika i školskog osoblja.
– Čak i prije pandemije COVID-19, 818 miliona djece širom svijeta nije imalo osnovne uslove za pranje ruku u svojoj školi, a 355 miliona je išlo u škole koje su imale prostorije sa vodom, ali ne i sapune- naglasila je Khan.
UNICEF širom svijeta zagovara među vladama, donatorima i partnerima da škole budu među prvim institucijama koje će biti ponovo otvorene poslije pandemije COVID-19, da osiguraju jednak pristup kvalitetnom učenju za svu djecu.
COVID-19 je pružio jedinstvenu priliku da se ponovo osmisle načini učenja takvog da svako dijete stekne vještine koje su mu potrebne za uspjeh u životu i radu.
(portal-udar.net)

Posljednji postovi