UNZE: Uz Erasmus+ studiraj u Njemačkoj

Ured za međunarodnu saradnju Univerziteta u Zenici objavljuje Konkurs za prijavu studenata za razmjenu u zimskom semestru 2020/2021 u okviru Erasmus +programa za Univerzitet u Ludwigshafenu, Njemačka.

Studiranje u inozemstvu ima svoje prednosti, ali one nisu ključne ...
Studentima koji budu odabrani program obezbjeđuje mjesečnu stipendiju (800 eura) kao i naknadu za putne troškove na osnovu proračuna na EC distance calculator.
Ovaj poziv obuhvata studente sa polja socijalne pedagogije za I i II ciklus studija u periodu zimskog semestra akademske 2020/21 godine, a rok za prijavu je 11.06.2020. godine.
Za prijavu na ovaj konkurs kandidati su dužni dostaviti:

  • Dokaz o statusu studenta na Univerzitetu u Zenici
  • Prosjek ocjena
  • Kopija važećeg pasoša
  • Motivaciono pismo na engleskom/njemačkom jeziku
  • CV na engleskom/njemačkom jeziku
  • Potvrdu o poznavanju engleskog/njemačkog jezika (potvrda može biti izdata od predmetnog nastavnika ukoliko kandidati nemaju neki drugi ceritifikat)
  • Ugovor o učenju odobren od strane ovlaštenih osoba na fakultetu ( za dodatna pitanja se možete obratiti ECTS koordinatoru na fakultetu)

Aplikaciju sa skeniranim dokumentima dostaviti na mail adresu unzeerasmus@gmail.com sa naznakum ERASMUS/LUDWIGSHAFEN.
Kandidati će biti rangirani, a potom će pristupiti na intervju koji će se održati u prostorijama Rektorata.
Za dodatne informacije se možete obratiti lično u Ured za međunarodnu saradnju Univerziteta u Zenici ili putem maila amra.muslic@unze.ba i tel. 032 444 420