Uspješno provedena online obuka “Razumijevanje iseljeništva iz BiH”

Od utorka 03. do četvrtka 05. novembra 2020. godine uspješno je provedena online obuka “Razumijevanje iseljeništva iz Bosne i Hercegovine i različitih modela za angažman dijaspore”, u organizaciji Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine i Međunarodne organizacije za migracije IOM BiH.
Ovo je prva u nizu drugog ciklusa tematskih obuka koje organizira Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH u cilju provođenja aktivnosti predviđenih dokumentom Politika o saradnji sa iseljeništvom, a koje se odnose na jačanje kapaciteta institucija u BiH za saradnju sa iseljeništvom. Obuka se realizuje u okviru projekta „Dijaspora za razvoj“ (D4D), koji je projekat Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH i Vlade Švicarske, u partnerstvu sa UNDP BiH i IOM BiH.
Cilj obuke je bio da se učesnici bolje upoznaju sa različitim modelima za angažiranje dijaspore koje imaju druge države kako bi mogli iskoristiti pozitivna iskustva i razviti modele saradnje sa iseljeništvom iz BiH, koji su primjenjivi u Bosni i Hercegovini kako bi se što aktivnije i efikasnije iseljeništvo uključilo u društveno-ekonomski razvoj naše države.
Tokom trodnevne radionice predavač Michael Newson, viši stručnjak za radnu mobilnost i razvoj ljudskih resursa, IOM Beč je učesnike obuke upoznao sa modelima angažovanja dijaspore koje imaju različite države na primjerima Novog Zelanda, Kine, Koreje, Tajvana i Indije.
Također, predstavnici Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice su prezentirali uspješne primjere prijenosa znanja iz iseljeništva u Bosnu i Hercegovinu, kao i glavne rezultate provedenog istraživanja “Mapiranje iseljeništva BiH”.
Na obuci je učešće uzelo 40 predstavnika institucija na nivou Vijeća ministara BiH, Federacije BiH, Brčko distrikta BiH i jedinica lokalne samouprave, koji su razmijenili svoja iskustva i primjere dobre prakse.
 
(oslobodjenje.ba)