Važno! Preporuke građanima za prevenciju korona virusa

Preporuke za preventivne mjere širenja korona virusa, zvaničnog naziva COVID-19, uključuju često pranje ruku korištenjem vode i sapuna, najmanje 20 sekundi, ili sredstava za čišćenje ruku na bazi alkohola.

Preporuke za stanovništvo:

Izbjegavati velike skupove ljudi u zatvorenom prostoru, ali i na otvorenom prostoru radi sprečavanja prenosa infekcije kapljičnim putem;
Održavajte socijalnu distancu – potrebno je držati distancu od najmanje jedan metar između vas i drugih ljudi, posebno onih koji kašlju, kišu i imaju povišenu temperaturu;
Izbjegavati bliski kontakt sa osobama koje imaju akutnu respiratornu infekciju, a ako je neophodno, koristiti hiruršku masku i rukavice;
Učestalo prati ruke toplom vodom i tečnim sapunom, u nedostatku koristiti dezinficijens na bazi alkohola;
Konzumirati adekvatno termički obrađene namirnice, posebno meso;
Pojačati higijenske mjere okoline (čišćenje, dezinfekcija, provjetravanje);
Izbjegavati nezaštićen spolni odnos sa osobama čiji je zdravstveni status nepoznat;
Izbjegavati dijeljenje pribora za injektiranje lijekova ili drugih supstanci;
Adekvatnom ishranom i stilom života jačati imunitet;
Redovno koristiti propisanu terapiju od strane ljekara;
Mjere respiratorne higijene – prilikom kašljanja ili kihanja trebate prekriti usta i nos unutrašnjom stranom lakta ili jednokratnom maramicom – nakon korištenja odmah baciti maramicu u kantu za otpatke i oprati ruke;
Kada posjećujete tržnicu u područjima koja imaju iskustvo sa novim koronavirusom, izbjegavajte direktne nezaštićene kontakte sa životinjama i površine koje su u kontaktu sa istim.
Jako je važno da osobe koje sumnjaju na pojavu bolesti NE TREBAJU dolaziti u ambulante i bolnice nego će preko dežurnih telefona dobiti smjernice o daljem postupanju.

Sve osobe koje su u proteklih sedam do 14 dana boravile u zemljama gdje postoji epidemija korona virusa – Italija, Južna Koreja, Kina, Iran – da kontaktiraju Zavod za javno zdravstvo KS preko njihovih dežurnih telefona.
Brojevi u domovima zdravlja u Kantonu Sarajevo su:
OJ DZ Stari Grad 033 278-624, 060 328 04 54
OJ DZ Centar 060 328 02 17
OJ DZ Novo Sarajevo 061 165 219
OJ DZ Novi Grad 033 704 937, 062 274 217
OJ DZ Ilidža 033 623 416 lok.217, 033 626 859
OJ DZ Hadžići 033 580 360, 033 421 247
OJ DZ Vogošća 033 432 518
OJ DZ Ilijaš 033 584 350, 033 584 352
OJ DZ Trnovo 033 439 047
Higijensko epidemiološku službu Javne ustanove Dom zdravlja Kantona Sarajevo možete zvati na telefon: 033 623 – 416 lok 220.
U slučaju pojave respiratornih simptoma (povišena tjelesna temperatura, kašalj i otežano disanje) osobe trebaju zvati dežurnog Higijensko-epidemiološku službu Zavoda za javno zdravstvo Kantona Sarajevo i kako bi telefonski dobili informacije o daljnjem postupanju i to na telefone:
+387 62 086 282
+387 62 030 778
+387 62 030 796
+387 62 030 728

Institut zа јаvnо zdrаvstvо Rеpublikе Srpskе

Ukоlikо stе putоvаli u zеmljе u kојimа је zаbiljеžеnа pојаvа virusа kоrоnа ili vаm, s tim u vеzi, trеbајu bilо kаkvе infоrmаciје, kоntаkt tеlеfоn је 0800 50 555

Zeničko-dobojski kanton

Dežurni telefon
062 894 569 (Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica)
032 246 910
Iz Kriznog štaba Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo ističu da se testiranje na korona virus ne provodi na zahtjev osoba, pojedinačno, nego isključivo prema striktnim medicinskim i epidemiološkim indikacijama, a nakon medicinskih pregleda i epidemiološkoga anketiranja.
Krizni štab Federalnog ministarstva zdravstva uputio je novu naredbu prema kriznim štabovima kantonalnih ministarstava zdravstva.
Između ostalog navedeno je da se nalaže kantonalnim kriznim štabovima da zabrane posjete bolnicama kao i u ustanovama socijalne zaštite koje zbrinjavaju djecu, mlade i stare osobe na području kantona.
“Preporučuje se da se ne održavaju javni skupovi na području Federacije BiH i kantona. Pod javnim skupom smatra se svako organizovano okupljanje građana koje se održava na za to prikladnom prostoru sukladno propisima o javnom okupljanju. Preporučuje se osobama starije životne dobi da izbjegavaju bespotrebna kretanja i korištenje javnog prijevoza. Također, preporučuje se osobama starije životne dobi da preskoče rutinske kontrole i odlaske u ordinacije kod porodičnog liječnika i u bolnice, ukoliko im nije prijeko potrebna zdravstvena zaštita”, navedeno je u naredbi Federalnog kriznog štaba.
Preuzeto sa: ba.n1info.com