VEĆIM IZDVAJANJIMA IZ BUDŽETA DO BOLJEG KULTURNOG SADRŽAJA U KOZARSKOJ DUBICI

“Trenutno se za kulturne sadržaje u Opštini Kozarska Dubica izdvaja otprilike 0,1 odsto iz ukupnog budžeta. To je zaista malen iznos i nemoguće je organizovati nešto više i bolje, ali i zadovoljiti sve kulturne potrebe koje imaju građani svih dobi u našem gradu“, istakao je Dragan Kovačević ispred udruženja ARTIST na okruglom stolu kojem su još prisustvovali predstavnici Opštinske uprave, Centra za informisanje i kulturu, neformalnih grupa građana i Perica Bundalo, poslanik u Narodnoj skupštini Republike Srpske sa područja Kozarske Dubice.

Izdvajanje jedan odsto (1,0) iz ukupnog budžeta za kulturne aktivnosti, uređenje i promocija 17 arheoloških nalazišta na području opštine, osnivanje Etno muzeja, dodatna ulaganja i organizovane posjete mladih memorijalnom centru Donja Gradina  – samo su neki od zaključaka sa okruglog stola.
“Kulturom se bavim preko 20 godina i kada pogledam unazad, a to mogu potvrditi i moje kolege, materijalno se nismo obogatili. Svjesni smo da kultura, barem kod nas, nije komercijalna djelatnost i da bez podrške instititucija ona ne može da opstane. Danas je to slučaj u Kozarskoj Dubici. Nema nas na mapi, sredstva su mizerna i svake godine sve manja i samo se mogu složiti sa građanima koji su u istraživanju Centara civilnih inicijativa naveli kulturu kao jednu od najlošijih društvenih sfera u našem gradu. Nadam se da će predstavnici vlasti uvažiti naše primjedbe i pozitivno reagovati na inicijativu koja će uslijediti nakon ovog okruglog stola”, dodao je Dragan Kovačević ispred udruženja ARTIST.
Prisutni su razgovarali i o potrebi da se dodatno ojača memorijalni centar Donja Gradina, ali i manastir Moštanica, dok je na pozitivnu reakciju učesnika naišla i inicijativa mladih koji žele da osnuju Omladinski klub u kojem bi mladi ljudi iz Kozarske Dubice imali prostor da iskažu i razvijaju svoj talenat.
“Mi smo već počeli sa svojim aktivnostima kao neformalna grupa, pronašli smo sredstva i kupili projektor tako da ćemo organizovati kino na otvorenom. Imamo u planu i druge aktivnosti, želimo i da možda prerastemo u amatersko pozorište. Najbitnije nam je da se što više mladih uključi i da nam stariji pomognu jer nemamo iskustva. Do sada su nam svi pomagali, ustupali prostor ili opremu, a davali i vrijedne savjete. Nastavićemo dalje i nadam se dati svoj doprinos kulturnoj sceni u našem gradu”, istakao je najmlađi učesnik okruglog stola Vuk Ristić.
Željko Ninković je u ime organizatora okruglog stola Centara civlinih inicijativa zahvalio svim učesnicima što su se odazvali pozivu i istakao da će opštini Kozarska Dubica biti upućena i zvanična inicijativa za povećanje sredstava koji se iz budžeta izdvajaju za kulturu.
“Građani su u našem istraživanju koje smo sproveli prošle godine istakli da je kultura u Kozarskoj Dubici na niskom nivou, da nema dovoljno sadržaja i to je bio razlog zbog kojeg smo baš ovu temu odabrali za diskusiju. Prošli smo dosta kulturnih oblasti, ali kroz sve se provlačio problem finansiranja i zbog toga ćemo u narednom periodu podnijeti i zvaničnu inicijativu da se sistemski povećaju izdvajanja za kulturu i to za manifestacije i aktivnosti udruženja”, rekao je Željko Ninković.
Na okruglom stolu u organizaciji Centara civilnih inicijativa su takođe prisustvovali predstavnici Skupštine opštine Kozarska Dubica odbornice Jelana Gubić-Lužija i Ljubica Banjac i sekretar SO Kozarska Dubica Milan Pupavac.
(lookalno.ba)