Vive Žene najavile veliku kampanju: Čuješ, vidiš, znaš – REAGUJ!

U okviru regionalnog projekta „Sprovođenje normi, mijenjanje stavova“ kojeg finansira Europska unija, a provodi UN Women, U.G. Vive Žene Tuzla u partnerstvu sa Ministarstvom unutrašnjih poslova TK provode projekat “Prevencija i sprječavanje nasilja na području Tuzlanskog kantona.”

Osnovni zadatak projekta je obezbijediti zaštitu žrtvama nasilja u porodici kroz dosljedno podnošenje Zahtjeva za izricanje zaštitnih mjera. Jedna od aktivnosti pomenutog projekta je i velika medijska kampanja: “Čuješ, vidiš, znaš – REAGUJ!“ koja će po prvi put pored žrtve nasilja u porodici uzeti u fokus policijske službenike koji su jedan od najznačajnijih i često prvih kontakata za žrtve. Istaknuto je ovo na danas održanoj press konferenciji u povodu najave kampanje i obilježavanja 16 dana aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilja.
“Ono što je novo, odnosno drugačije, u ovom projektu u odnosu na sve dosadašnje realizirane projekte U.G. Vive Žene a koji se tiču borbe protiv nasilja u porodici, jeste naša ciljna grupa ili „publika“ na koju želimo uticati, ali na jedan afirmativan i podržavajući način su svi policijski službenici sa područja TK. U ovom slučaju se ne obraćamo direktno žrtvama nasilja u porodici, ali našim djelovanjem kroz aktivnosti ovog projekta one nisu zanemarene, jer sve što radimo je u svrhu njihove bolje zaštite” – istakla je Aida Mustačević-Cipurković, koordinatorica projekta te dodala da podaci koji su dobiveni od strane MUP-a TK prilikom pripreme projekta za 2018. godinu i prvih šest mjeseci 2019. godine govore da je bilo 465 prijava nasilja u porodici, a samo 92 zahtjeva za izricanje zaštitne mjere upućena općinskim sudovima na području TK. Ovaj pokazatelj govori o tome da policijski službenici ne provode Zakon u svim slučajevima prijave nasilja u porodici, a samo dosljedno provođenje Zakona obezbjeđuje veću zaštitu žena i djece žrtava porodičnog nasilja.

“Sve ovo nas dovodi do početka i najave kampanje sa današnjim danom, čiji naziv je ČUJEŠ, VIDIŠ, ZNAŠ – REAGUJ!, vežemo je za ovaj značajan datum 16 dana aktivizma borbe protiv rodno zasnovanog nasilja, a sama kampanja će trajati do kraja aprila 2021. godine” – zaključila je Aida Mustačević Cipurković.
U.G. Vive Žene i Ministarstvo unutrašnjih poslova TK potpisali su Protokol o saradnji na provođenju pomenutog projekta, a kako bi se olakšao rad policijskih službenika u slučajevima nasilja u porodici pripremljene su i „Smjernice za postupanje policijskih službenika u slučajevima nasilja u porodici“.
Prema riječima Amre Kapidžić, portparolke Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova TK u 2020. godini za period januar – septembar evidentirane su 302 prijave krivičnog djela nasilja u porodici.
“Nadležnim, općinskim sudovima ukupno je podneseno 62 zahtjeva za 99 zaštitnih mjera, a općinski sudovi za navedeni period donijeli su 55 rješenja sa 91 zaštitnom mjerom, dok je za navedeni period podneseno 102 izvještaja o izvršenom krivičnom djelu” – informisala je prisutne novinare Amra Kapidžić. Sigurna kuća koja djeluje u sklopu Vive Žene našla se pred velikim izazovom kada je počela pandemija izazvana virusom Covid19.
“Bez obzira na postojanje zakona, konvencija, protokola, pandemija korona virusa dočekana je nespremno, a to znači da nisu postojale pisane procedure o prijemu žrtava, postojao je racionalan i opravdan strah za zdravlje drugih žrtava, uposlenika, nisu postojale posebne prostorije za smještaj koje bi bile izdvojene od drugih klijentica i djece. Također, dešavalo se da zbog sporosti testiranja žrtve ne mogu biti primljene u Sigurnu kuću i da su prinuđene da budu kod srodnika ili su čak neke vraćene kući” – istakla je Danijela Huremović, koordinatorica Sigurne kuće, te dodala da žrtve nasilja i djeca ne mogu čekati, njima treba hitna, pravovremena i adekvatna pomoć, posebno onda kad je ugrožen život.
Trenutno je situacija nešto povoljnija obzirom da su u suradnji sa predstavnicima Koordinacionog tijela (Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak, MUP, Zavoda za javno zdravstvo, Kriznog štaba civilne zaštite, Centra za socijalni rad Tuzla, Doma za djecu bez roditeljskog staranja ) izrađene “Smjernice za prijem žrtava nasilja u Sigurnu kuću za vrijeme pandemije izazvane korona virusom.
” Kako ističu iz U.G. Vive Žene ovo je u velikoj mjeri olakšalo proceduru prijema, na način da žrtve više nisu morale čekati, adaptiran je prostor u Sigunoj kući za smještaj žrtava koje čekaju rezultate testiranja. Kasnije su osposobljene tri prostorije, sobe, za boravak osoba, u obaveznoj izolaciji u trajanju od 14 dana, a nakon toga uz pomoć Zavoda za javno zdravstvo TK osigurano je testiranje po hitnoj proceduri koje traje najviše dva dana.
(Tuzlanski.ba)