Poziv za trenera/icu iz oblasti javnog nastupa, prezentacijskih vještina i pr menadžmenta

Mreža M.O.C.A.R.T. Republike Srpske sprovodi projekat “Napravi pokret” u okviru projekta “Stvaranje povoljnijeg okruženja za civilno društvo – EMBRACE” , koji finansira Vlada Kraljevine Norveške, a implementira Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP). Projekat je namijenjen članicama mreže sa ciljem jačanja i osnaživanja omladinskih centara.
Za potrebe implementacije projekta mreža M.O.C.A.R.T. Republike Srpske je u potrazi za predavačem/icom odnosno stručnjakom/injom iz oblasti javni nastup, prezentacijske vještine i PR management (1 osoba)

Lokacija aktivnosti: Laktaši
Poziv za prijave otvoren do: 17.10.2020. do 12h
Tip ugovora: Ugovor o djelu
Datum održavanja treninga: 29, 30, i 31. oktobar

Predavači/ce će biti dužni da:

  1. Dostave prezentaciju odnosno plan rada za trening prije samog treninga
  2. Održe trening u prethodno navedenom periodu ( agenda i plan rada biće usaglašeni sa projektnim timom)
  3. Dostave izvještaj o odrađenom poslu u roku od tri dana od okončanja treninga
  4. Da budu dostupni što se tiče konsultacija i pružanja informacija učesnicima tokom implementacije seminara

Kako biste se prijavili molimo vas da dostavite:

  1. CV – biografiju (CV je moguće dostaviti lično na adresu ili putem mejla)
  2. Cjenovna ponuda za realizaciju navedenih obaveza i zadataka
  3. Uz finansijsku ponudu potrebno je dostaviti: ciljevi obuke, očekivane rezultate, te tematske oblasti koje će obraditi prilikom izvođenja obuke (programski dio ponude)

Prilikom odabira predavača projektni tim će se voditi sledećim kriterijumima:
– Iskustvo u oblasti javnog nastupa, prezentacijskih vještina i PR menadžmenta – bodovni rang je određen na način da jedna godina iskustva nosi jedan bod
– Formalno / neformalno obrazovanje u oblati javnog nastupa, prezentacijskih vještina i PR menadžmenta – 5 bodova
– Visina cjenovne ponude -20 bodova
– Poželjno bi bilo da su kandidati/kinje upoznati/e sa strukturom mreže M.O.C.A.R.T. Republike Srpske
– Iskustvo u vođenje online kampanja i kreiranje sadržaja sa akcentom na online medije
– Programski dio ponude – 15 bodova
Po isteku roka za prijave komisija će formirati rang listu i načiniti zapisnik sa anlizom pristiglih ponuda, nakon čega će svi prijavljeni kandidati biti obaviješteni o ishodu. Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti uzete u razmatranje.
Više informacija ovdje

(mreza-mira.net)