Vlada TK razgovarala sa predstavnicima Studentskog parlamenta

Izmjene i dopune Zakona o visokom obrazovanju TK, a u vezi sa omogućavanjem bezuslovnog  prelaska studenata na Univerzitetu u Tuzli na slijedeću studijsku godinu bio je tema današnjeg sastanka premijera Tuzlanskog kantona sa članovima Predsjedništva Studentskog parlamenta Univerziteta u Tuzli Kako je tokom sastanka istaknuto, u vezi sa organizacijom nastave Vlada Tuzlanskog kantona se neće, niti jednim svojim aktom, protiviti odluci Senata Univerziteta u Tuzli, niti će se miješati u akademsku neovisnost Univerziteta.

„Senat je neovisno akademsko tijelo koje treba da nosi i odgovornost za odluke koje donese“, kazao je premijer Tulumović.
Ministrica obrazovanja i nauke, Fahreta Brašnjić je studente upoznala da je Ministarstvo zaprimilo zahtjev i inicijativu Senata Univerziteta u Tuzli.
„Zaprimljenu inicijativu ćemo u najskorije vrijeme staviti u dalju proceduru, ali se nećemo miješati u donošenje akademskih odluka Senata“, kazala je ministrica Brašnjić.
Predsjednik Studentskog parlamenta Univerziteta u Tuzli Nedžad Hodžić je izrazio svjesnost i štetnih posljedica po studente koje će sa sobom donijeti eventualni „bezuslovni“ prelazak u narednu akademsku godinu, ali i istaknuo specifičnosti trenutne situacije.
„Omogućavanje bezuslovnog prelaska bi bio stimulans koji će pomoći relaksaciju trenutnog raspoloženja studenata, a mi i pored eventualnog bezuslovnog prelaska, očekujemo da više od 70% studenata ostvari uslove za prelazak u iduću akdemsku godinu. Oni koji to ne učine nesumnjivo će se iduće godine naći u vrlo teškoj poziciji“, kazao je Hodžić.
Na kraju sastanka premijer Tulumović i ministrica Brašnjić su studentima zaželjeli da iz ove situacije izađu jači i bolji, ali i da se u narednom periodu snažnije angažiraju i traži poboljšanje kvalitete izvođenja nastave i vježbi.
| Preuzeto sa: https://tuzlanski.ba/infoteka/vlada-tk-razgovor-sa-predstavnicima-studentskog-parlamenta/